Written by Mango Metrics

Dlaczego warto i jak mierzyć satysfakcję klientów?

Pomiar satysfakcji klienta jest jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz ocenić i poprawiać wrażenia klientów. Ale jak mierzyć satysfakcję klienta? Zbudowaliśmy Mango Metrics, które w prosty i szybki sposób umożliwia pomiar zadowolenia klientów, zbiera informację zwrotną, porównuje wyniki, dzięki czemu wiesz co i kiedy możesz poprawić.

Oto trzy powody, dla których warto rozważyć zastosowanie mechanizmów do pomiaru satysfakcji klienta z Mango Metrics:

1. Proste graficzne ankiety

Ankiety dotyczące opinii klientów to nadal najlepsze źródło i najbardziej dokładny sposób pomiaru satysfakcji. Jednak nikt nie lubi wypełniać ankiet, które mają 50 pytań, zajmują 15 minut. Twoi klienci po prostu nie mają czasu na to!

W rozmowach z agencjami, hotelami, przychodniami, sieciami handlowymi, najczęściej słyszę rozczarowanie na temat badań zadowolenia i ankiet opinii, gdyż ich klienci, po prostu nie wypełniają ich. Właściciele firm mówią, że tylko 5-15% swoich klientów faktycznie wypełnia ankiety i przekazuje opinie. Są sfrustrowani przez niski poziom odpowiedzi, wysokie koszty badania, brak ciągłości dostępu do danych i mała ilość danych, gdyż nie otrzymują informacji zwrotnych od wszystkich swoich klientów.

To jest wyzwanie, które pokonuje Mango Metrics. Krótkie, proste i zoptymalizowane badania, na miejscu w placówce, przychodni, w hotelu przy windzie, przy wyjściu z restauracji.

Spójrzmy na to, jak mierzymy satysfakcję klienta w Mango Metrics. Oto nasza prosta ankieta >>>>>

Dlaczego Mango Metrics?

 • Prosty i szybki w użyciu dla klientów, którzy chętniej wypełniają ankiety i pozostawiają informacje zwrotne.
 • Ankieta dostępne na innowacyjnych i dotykowych ekranach ankietomatów zachęcają do przekazania swojej opinii.
 • Zapewnia ciągłość danych, od teraz możesz oceniać i reagować, jak wprowadzone zmiany wpływają na zadowolenie klientów.

2. Zbieranie, interpretowanie i analizowanie opinii klientów

Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od danej firmy i jednocześnie bezpośrednio wpływa na zwiększenie wolumenu nowej grupy kupujących. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia klientów danego przedsiębiorstwa. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia klientów, w przypadku spadku oceny przez klientów jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi przedsiębiorstwem, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem. Ciągłość pomiaru, możliwość porównania wg placówek i okresów, to kontekst który wpływa na ocenę i podejmowane decyzje. Na przykład, jeśli punkt handlowy uzyskał średnią w miesiącu 7/10, może to być w porządku. Ale co, jeśli trzy miesiące temu było to 9/10? Teraz 7/10 już nie wygląda tak dobrze. W rzeczywistości oznacza to, że satysfakcja z obsługi w Twoim lokalu spadła o ponad 20% – wystarczy, aby wyłączyć alarm.

Oto trzy sposoby, dzięki którym możemy lepiej interpretować i analizować opinie klientów:

Zmierzyć satysfakcję w danym okresie

 Mango Metrics pozwala zmierzyć satysfakcję w danej lokalizacji i okresie czasu. Oznacza to, że możesz użyć historycznych danych, aby sprawdzić, czy satysfakcja została poprawiona lub pogorszyła się od ostatniego badania.

Pomiar indywidualnej i ogólnej satysfakcji

Skuteczny pomiar i poprawa satysfakcji, jest możliwa dzięki Mango Metrics, które dostarcza danych dotyczących indywidualnej satysfakcji klienta w danej lokalizacji i ogólnej satysfakcji dla firmy jako całości. Zrozumienie zarówno indywidualnej, jak i ogólnej satysfakcji oznacza, że ​​możesz uzyskać widok mikro i makro poziomu zadowolenia klienta.

Tworzenie segmentów danych i budowanie raportów

 szybkie generowanie raportów dla członków zespołu i kadry zarządzającej. Mango Metrics umożliwia generowanie raportów dla:

 • Pojedynczej ankiety – aby dotrzeć do widoku poszczególnej ankiety, idź ścieżką Ankiety >> Statystyki >> Lista wypełnionych ankiet >> Zobacz ankietę.
 • Zbioru ankiet – aby dotrzeć do widoku raportu, przejdź ścieżkę Ankiety >> Statystyki >> Przeglądaj dane. Zdefiniuj okres przedziały czasowego, wskaż ankiety i szukaj. Wybierz wszystkie dostępne ankiety, wówczas otrzymasz dane w podziale na pytania użyte w ankietach. Jeśli pytanie powtórzyło się w kilku ankietach to Twój raport wyświetli dane zaagregowane ze wszystkich kwestionariuszy dla tego pytania.
 • Urządzenia – raport umożliwia Ci szybką ocenę poziomu satysfakcji klientów danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.
 • Pytania – zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Przypisując jedno pytanie do wielu ankiet, możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

Dlaczego Mango Metrics?

 • Wykorzystuje kontekst, aby analizować historyczne wyniki i monitorować trendy satysfakcji klientów.
 • Przedstawia wyniki satysfakcji klienta dla lokalizacji i całego wolumenu danych.
 • Segmentuj dane i przygotuj raporty zapewniające bardziej szczegółowy wgląd.

3. Poprawa wskaźnika satysfakcji klientów

Nadrzędnym powodem, dla którego powinieneś mierzyć satysfakcję klientów, jest fakt, iż możesz ustalić punkt odniesienia i wdrożyć strategie mające poprawić i podnieść poziom zadowolenia. Nie mierzysz nie wiesz. Firmy, które skupiają się na zadowoleniu klientów, zwiększają ich lojalność, poprawiają procesy utrzymanie klienta i ostatecznie zwiększają przychody.

Mango Metrics dostarcza mechanizmy umożliwiających ustalenie wskaźniki satysfakcji dla całej firmy i poszczególnych lokalizacji, które można poprawić. Bez punktu odniesienia, skąd możesz wiedzieć, czy uruchamiane strategie i inicjatywy dotyczące zadowolenia klientów mają pozytywny wpływ?

Ile razy słyszałeś kogoś mówiącego: „Dostarczamy najlepszą obsługę klienta?” W rzeczywistości każda firma twierdzi, że oferuje najlepszą obsługę klienta, ale gdzie jest dowód?

Dlaczego Mango Metrics?

 • Śledzi zmiany poziomu zadowolenia klientów zarówno z perspektywy oddziału czy punktu handlowego, jak i całej firmy.
 • Ustala punkt odniesienia, który umożliwia ocenę i reakcję na wprowadzane zmiany.
 • Dostarcza mierzalny dowód potwierdzający najwyższą jakość obsługi klienta.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.

Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i klienta. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet