Opiniomat - Opinimetr - zadowlolenie klienta
Written by Mango Metrics

Dlaczego zadowolenie klientów jest ważne?

Zadowolenie klienta to termin marketingowy, który określa, w jaki sposób produkty lub usługi oferowane przez firmę spełniają lub przewyższają oczekiwania klientów. Satysfakcję można zdefiniować jako miarę trafienia w oczekiwania klientów. Zadowolenie klientów jest ważne, ponieważ zapewnia marketerom i właścicielom firm dane pozwalające im zarządzać i usprawniać działalność. W biznesie coraz częściej widzi się w niej jeden z kluczowych elementów mówiących o sukcesie organizacji. Usatysfakcjonowani klienci to dowód wartości produktu, sprawności zespołu i pewny zysk.

Przedstawiamy 5 powodów dlaczego wysoki poziom zadowolenie klientów jest ważny, i tak:

  • Wpływa na lojalność klientów i ich skłonność do ponownych zakupów.
  • Staje się kluczową przewagą konkurencyjną na rynkach o wysokiej konkurencyjności.
  • Zwiększa wartość przychodów i wydłuża cykl życia klienta.
  • Obniża koszty działań marketingowych – utrzymanie klienta jest tańsze od pozyskania nowego.
  • Ogranicza ilość negatywnych opinii przekazywanych pocztą pantoflową.

Spójrzmy na to, jak mierzymy satysfakcję klienta w Mango Metrics. Oto nasza prosta ankieta >>>>>

1. Wpływa na lojalność klientów i ich skłonność do ponownych zakupów.

Często można spotkać wypowiedzi, które zamienne używają słów „satysfakcja” i „lojalność”. Oba pojęcia są ze sobą ściśle powiązane lecz nie można stawiać między nimi znaku równości. Zadowolenie klienta jest najlepszym wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że ​​klient dokona ponownego zakupu w przyszłości. Prośba klientów o ocenę ich satysfakcji w skali 1-10 jest dobrym sposobem sprawdzenia, czy staną się oni stałymi klientami, czy nawet ambasadorami naszej firmy. Wszyscy klienci, którzy wystawili ocenę 7 lub wyższą, mogą być uznani za zadowolonych i można bezpiecznie oczekiwać, że powrócą i dokonają kolejnych zakupów. Klienci, którzy przyznają Ci ocenę 9 lub 10, są potencjalnymi ambasadorami Twojej marki, przy każdej okazji wspomną w pozytywnym wydźwięku, w tonie rekomendacji. Tacy klienci to najwyższa wartość Twojej firmy. Natomiast wyniki na poziomie 6 i poniżej są sygnałami ostrzegawczymi, że klient jest nieszczęśliwy i może odejść. Jeśli większość Twoich klientów udziela takiej odpowiedzi koniecznie musisz zidentyfikować, dlaczego ich zadowolenie jest niskie?  Jak mierzyć poziom zadowolenia klientów? Przez urządzenia Opiniometr Mango Metrics – skontaktuj się z nami i bezpłatnie przetestuj aplikacje. Zgłoś się do testów.

2. Zadowolenie klientów – kluczowa przewaga konkurencyjna

Na konkurencyjnym rynku, gdzie trwa walka o klientów; zadowolenie klienta jest postrzegane jako kluczowa przewaga konkurencyjna. Firmy, które odniosły sukces, szczególną uwagę przykładają do poziomu zadowolenia klientów i wręcz zadowolenie klientów jest kluczowym elementem ich strategii biznesowej.
Wyobraź sobie dwie firmy, które oferują dokładnie ten sam produkt. Co sprawi, że wybierzesz jeden nad drugim? Rekomendacje i opinie. Odpowiedz sobie na pytanie: Czy Twoi kliencie Cię rekomendują? Czy i jakie mają opinie? Ich opinie i rekomendacje rozpoczynają się od satysfakcji i zadowolenia.

3. Zwiększa wartość przychodów w trakcie cyklu życia klienta

Zadowolony klient generuje większe przychody. Satysfakcja odgrywa znaczącą rolę w dochodach generowanych przez klienta dla Twojej firmy. Wartość i długość cyklu życia klienta opiera się na wysokim poziomie zadowolenia klienta i dobrej obsługi klienta. Co robisz, aby klienci wracali i wydawali więcej?


4. Utrzymanie klienta jest tańsze od pozyskania nowego

Zdobywanie nowych klientów kosztuje. I to nie tylko pieniądze przeznaczone na reklamę oraz promocję, ale również cenny czas niezbędny do ich obsługi, nie zawsze zakończony ostatecznie przeprowadzoną transakcją. Natomiast badania dowodzą, że utrzymanie lojalnego klienta jest o 6-7 razy tańsze, niż pozyskanie nowego. Co więcej, zwiększenie budżetu na cel utrzymania klienta zaledwie o kilka procent, jest w stanie podnieść zyski uzyskane z grupy stałych klientów o nawet kilkadziesiąt procent.

Warto również wziąć pod uwagę fakt, że nowi klienci są najczęściej bardzo czuli na punkcie wysokości cen w Twojej ofercie. To właśnie koszt zakupu jest jednym z głównych czynników wpływających na ich decyzje zakupowe.


5. Mniej negatywnych opinii i komentarzy

Fakt jest taki, że nie możesz mieć 100% zadowolonych klientów, natomiast możesz redukować ilość tych niezadowolonych i zmniejszać ilość negatywnych komentarzy i opinii, które „pocztą pantoflową” krążą na rynku. Poczta pantoflowa to stara jak świat komunikacja „z ust do ust”. Ta forma komunikacji jest teoretycznie trudna do kontrolowania przez zainteresowane firmy, jednak możesz starać się oddziaływać na rynek przez ograniczenie negatywnych i zwiększenie ilości pozytywnych komentarzy. Poparcie innych ludzi, którzy mówią dobre rzeczy na temat produktu lub usługi pomaga budować zaufanie kupującego i pokazuje, że ich zakup będzie dobrym wyborem.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Zadowolenie klientów odgrywa dużą rolę i wpływa na Twój biznes. Poziom zadowolenie klientów wpływa na zwiększenie przychodów, wydłużenie cyklu życia i wartości klienta. Stanowi również kluczową przewagę konkurencyjną, który wpływa na pozyskanie nowych klientów na rynkach o wysokiej konkurencyjności.

Skorzystaj z urządzeń i aplikacji Opiniometr i podłącz swoich klientów, aby mierzyć poziom ich zadowolenia. Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.

Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i klienta. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Written by Mango Metrics

Ankieta hotelowa – innowacyjna forma Opiniometr

Jeśli spodziewasz się przykładu długiej i trudnej do wypełniania przez gości ankiety, to muszę Cię zaskoczyć – gdyż możesz pozyskiwać ocenę Twojego hotelu przez gości i mierzyć ich zadowolenie w nowoczesny sposób. Wiesz, że ankiety dotyczące opinii gości to nadal najlepsze źródło i najbardziej dokładny sposób pomiaru satysfakcji. Jednak goście nie lubią wypełniać ankiet, które mają 50 pytań, zajmują 15 minut. Twoi goście po prostu nie mają czasu na to!

W rozmowach z hotelami, pensjonatami i restauracjami najczęściej słyszę rozczarowanie na temat badań zadowolenia i ankiet opinii, gdyż ich goście, po prostu nie wypełniają ich. Kadra zarządzająca hotelem mówi, że tylko 5-15% swoich klientów faktycznie wypełnia ankiety i przekazuje opinie. Są sfrustrowani przez niski poziom odpowiedzi, wysokie koszty badania, brak ciągłości dostępu do danych i mała ilość danych, gdyż nie otrzymują informacji zwrotnych od wszystkich swoich klientów.
To jest wyzwanie, które pokonuje Mango Metrics. Krótkie, proste i zoptymalizowane badania, na miejscu przy recepcji, przy wejściu do windy, na każdym piętrze hotelu, w restauracji. Pozwól swoim gościom wyrazić swoją opinię.
Ustaw Opiniomtery i podłącz do nich swoich gości.

Jak mierzyć poziom zadowolenia gości hotelowych?

Przykład ankiet hotelowych, które możesz skonfigurować w na swoim urządzeniu. Ankiety możesz dowolnie zmieniać, w dogodnym dla Ciebie czasie.

Graficzne ankiety hotelowe w Opiniometrze

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

Tekstowe pytania ankiety hotelowej na urządzeniu Ankietomat

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

Zbieraj, interpretuj i analizuje opinie

Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia gości eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni goście i klienci rezygnują z noclegu i jednocześnie bezpośrednio wpływa na zwiększenie ilości rezerwacji. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia klientów danego hotelu. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia gości, w przypadku spadku oceny przez gości jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi przedsiębiorstwem, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem.

Ciągłość pomiaru, możliwość porównania wg placówek i okresów, to kontekst który wpływa na ocenę i podejmowane decyzje. Na przykład, jeśli hotel uzyskał średnią w miesiącu 7/10, może to być w porządku. Ale co, jeśli trzy miesiące temu było to 9/10? Teraz 7/10 już nie wygląda tak dobrze. W rzeczywistości oznacza to, że satysfakcja z obsługi w Twoim lokalu spadła o ponad 20% – wystarczy, aby wyłączyć alarm!

Analizuj zachowania obsługi Twojego hotelu

Kontroluj i na bieżąco reaguje na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich gości. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia gości. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.
Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i Twoich gości. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet