MANGO METRICS DLA PUNKTÓW USŁUGOWYCH

APLIKACJA DO POMIARU
DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W CZASIE RZECZYWISTYM

Sprawdza się w punktach usługowych, autoryzowanych serwisach, czy też warsztatach oraz biurach obsługi klientów w sektorach transportu i spedycji, telekomunikacji, energii, finansów, bankowości, ubezpieczeń, użyteczności publicznej, turystyki, administracji i wielu innych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych.

Mango Metrics zamienia tablet w Ankietomat. Posiada nieograniczoną możliwość użycia i zastosowania w punktach usługowych i biurach obsługi klienta rozproszonych w wielu lokalizacjach.
Przekształć tablet w narzędzie do pomiaru i oceny satysfakcji klientów indywidualnych i biznesowych!

Mierzy zadowolenie klientów

W punkcie realizacji usług, obsługi klienta, warsztacie, oddziale i biurze podróży, siłowni czy salonie kosmetycznym – całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zbiera informację zwrotną

Opinie, oceny serwowane w przyjazny i interaktywny sposób, w każdym biurze obsługi i punkcie usługowo-serwisowym.

Ocenia poziom obsługi

Zachowania obsługi, personelu, serwisantów, urzędników czy agentów według zdefiniowanych przez Ciebie parametrów.

CHCESZ URUCHOMIĆ METRICS W PUNKCIE USŁUGOWYM!

ANKIETOMAT
W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Masz wiele punktów usługowych, warsztatów, oddziałów biur sprzedaży i obsługi na terenie całej Polski, Europy, Świata? Świetnie! Z pozycji swojego biurka możesz być w każdej ze swoich lokalizacji i słuchać opinii klientów.

Ustaw Ankietomat w każdym punkcie i zbieraj informację zwrotną od klientów ze wszystkich oddziałów.

Ankieta do każdego punktu

Wprowadzasz pilotażowo procedurę w kilku punktach sprzedażowych? Może chcesz ocenić reakcję kupujących na nową promocję handlową? Teraz możesz obserwować reakcje klientów w czasie rzeczywistym według lokalizacji.
Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci sprzedaży.

Ranking punktów obsługi

Wprowadzasz pilotażowo procedurę obsługi klienta w kilku oddziałach? Może chcesz ocenić reakcję klientów na nowy sposób rozpatrzenia reklamacji czy wykonania naprawy? Teraz możesz obserwować reakcje klientów w czasie rzeczywistym według lokalizacji.
Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

INSPIRACJE UŻYCIA
MANGO METRICS W BRANŻY USŁUGOWEJ

Mierz satysfakcję kupujących w punkcie sprzedaży

Ocena wrażeń klientów i kupujących w punktach sprzedaży i realizacji usługi, zbierana i pozyskiwana przed wyjściem z oddziału. Poznaj i zrozum źródło satysfakcji, brak zadowolenia, poziom lojalność, upodobania, ocenę Twojej marki przez odwiedzających Twoje lokalizacje.

Punkt skarg i zażaleń w punktach obsługi klienta

Najbardziej niezadowoleni klienci to najcenniejsze źródło nauki do obsługi i kadry zarządzającej.
Czy zapewniasz swoim klientom sprawne i szybkie złożenie skargi? Jak Twój klient przekazuje swoje żale i może Ci zasygnalizować, że w danej placówce standard obsługi jest niski? Komu klient przekazuje pismo ze skargą: personelowi, na którego składa skargę, kierownikowi oddziału? A może powinien ją przesłać pocztą, aby mieć pewność, że została dostarczona?

Badania profilu klienta detalicznego

Ustal, kto jest Twoim klientem, jaki jest profil Twojego kupującego? Jakie ma nawyki, skąd dowiedział się o Twojej firmie. Dlaczego odwiedził Twój punkt obsługi? Jakie są jego potrzeby i problemy? Jak często odwiedza Twoją sieć? W których lokalizacjach? Im lepiej poznasz swoich klientów i ich zachowania, tym trafniej dostosujesz ofertę sprzedażową.

Zgłoszenia do programu lojalnościowego

Porzuć papierowe formularze, które klienci przynoszą do Twojego lokalu. Bądź innowacyjny, skróć czas rejestracji do programu lojalnościowego i zapewnij komfortowe warunki klientowi, który przekazuje Ci swoje dane osobowe i udziela Ci zgody na ich przetwarzanie.

Bazy danych marketingowych

Uruchom punkty przekazywania danych marketingowych w Twoim oddziale. Daj kupującym, możliwości skorzystania z rabatu przy następnym zamówieniu, zarejestrowania paragonu, aby wziąć udział w loterii. Wykorzystaj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz klientów.

Analizuj zachowania obsługi biura

Kontroluj i na bieżąco reaguje na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich klientów. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia Twoich klientów. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI.