MANGO METRICS DLA PUNKTÓW MEDYCZNYCH

APLIKACJA DO POMIARU
DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W CZASIE RZECZYWISTYM

Aplikacja do pomiaru doświadczeń pacjentów, w czasie rzeczywistym, sprawdza się w przychodniach, gabinetach, klinikach, laboratoriach medycznych i aptekach.

Mango Metrics zamienia tablet w Ankietomat. Posiada nieograniczoną możliwość użycia i zastosowania w branży medycznej.

Przekształć tablet w narzędzie do pomiaru i oceny satysfakcji kupujących!

Mierzy zadowolenie klientów

W recepcji, poczekalni, aptece przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Zbiera informację zwrotną

Opinie, oceny serwowane w przyjazny i interaktywny sposób w punktach medycznych i aptekach.

Ocenia poziom obsługi

Zachowania pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów i personelu medycznego według zdefiniowanych przez Ciebie parametrów.

CHCESZ URUCHOMIĆ METRICS W SWOJEJ APTECE CZY PRZYCHODNI!

ANKIETOMAT
W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Masz wiele punktów medycznych, klinki, gabinetów, aptek i przychodni na terenie całej Polski, Europy, Świata? Świetnie! Z pozycji swojego biurka możesz być w każdej lokalizacji i oddziale, aby słuchać opinii pacjentów.

Ustaw Ankietomat w każdym punkcie medycznym i zbieraj informację zwrotną od pacjentów.

Ankieta do każdego punktu medycznego

Wprowadzasz pilotażowo procedurę w kilku klinikach, gabinetach, przychodniach lub aptekach? Możesz chcesz ocenić reakcję pacjentów na nową obsługę? Teraz możesz obserwować reakcje pacjentów w czasie rzeczywistym według lokalizacji.
Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci medycznej.

Ranking lokalizacji i oddziałów

Analizuj, decyduj, reaguj!
Porównaj wyniki, dla poszczególnych lokalizacji lub analizuj zagregowane dane dla wszystkich punktów medycznych i aptek. Odkryj zagrożenia i potrzeby pacjentów.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

INSPIRACJE UŻYCIA
MANGO METRICS W BRANŻY MEDYCZNEJ?

Mierz satysfakcję pacjentów

Ocena wrażeń pacjentów w punktach przychodniach, szpitalach, klinikach i aptekach. Poznaj i zrozum źródło satysfakcji, brak zadowolenia pacjentów.

Analizuj zachowania personelu

Kontroluj i na bieżąco reaguj na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich pacjentów. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia pacjenta. Niech poziom satysfakcji pacjenta stanie się Twoim KPI.

Punkt skarg i zażaleń w branży medycznej

Najbardziej niezadowoleni pacjenci to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej punktami medycznymi.
Czy zapewniasz swoim pacjentom sprawne i szybkie złożenie skargi? Jak Twój pacjent przekazuje swoje żale i może Ci zasygnalizować, że w danej placówce standard obsługi jest niski? Komu pacjent przekazuje pismo ze skargą: pielęgniarce, na którą składa skargę, kierownikowi palcówki? A może powinien ją przesłać pocztą, aby mieć pewność, że została dostarczona?

Baza danych marketingowych

Uruchom punkty przekazywania danych marketingowych w Twojej placówce medycznej. Daj pacjentom możliwość przekazania i potwierdzenia zgód marketingowych. Wykorzystaj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz klientów.