POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

Postanowienia ogólne.

Jako dostawca usług jesteśmy zobowiązani chronić Państwa prywatność w sieci jak też stosować się do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz w Polsce w tym w zakresie ochrony danych osobowych.

Wyznaczony przez nas pracownik w ramach struktury organizacyjnej Atteli Sp. z o.o. zapewni w sposób stały, aby sposób przetwarzania Państwa danych był w każdym czasie zgodny z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami.

Może się tak zdarzyć, że będziemy pozyskiwać dane analityczne na różne sposoby z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku zapewnimy Państwu bezpieczeństwo podczas przeglądania oraz korzystania z naszej strony internetowej.

Zapewnimy Państwu wiele użytecznych narzędzi do przygotowania i edycji ankiet dla klientów, a także kompleksowy pakiet narzędzi online do przetwarzania zbieranych danych celem umożliwienia Państwu lepszego poznania preferencji klientów w odniesieniu do oferowanych tym klientom usług i produktów. Celem umożliwienia Państwu poznania i analizy tych preferencji, będziemy musieli zbierać niezbędne dane źródłowe poprzez aplikacje zainstalowane na różnych Państwa urządzeniach mobilnych.

Zakres informacji, które mogą być przez nas zbierane.

Jako dostawca usług, będziemy przetwarzać informacje i dane, które Państwo:

  • przekażecie nam podczas rejestracji konta na Mango-Metrics.com
  • pozwoliliście nam wykorzystywać wyrażając na to zgodę, aby zbierać je z mediów społecznościowych i innych miejsc
  • zapewniliście nam bezpośrednio np. poprzez rozmowę na chat lub mailem
  • zapewniliście nam akceptując naszą politykę względem ciasteczek (cookies)
  • przekazaliście nam Państwo w inny sposób podczas korzystania z aplikacji lub panelu.

Naszym głównym celem przy świadczeniu usług jest zapewnienie Państwu możliwości zbierania danych statystycznych oraz opinii klientów poprzez tablety wyposażone w naszą aplikację do zbierania takich danych- w ramach jednego lub wielu punktów sprzedaży (salonów etc.) w zasadzie w dowolnym otoczeniu.

W celu ciągłego podnoszenia naszych standardów oraz zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia prywatności naszych klientów, przygotowaliśmy gotowe do wykorzystania wzory ankiet do wykorzystania, których forma zapewnia komfortowe pobieranie od swoich klientów kompletu danych nie identyfikujących tych klientów (w sposób anonimowy). Uczestniczenie w ankietach jest w każdym czasie dobrowolne dla Państwa klientów i to klienci końcowi decydują jakie i czy w ogóle dane Państwu przekazać. Wszelkie dane przekazane w tej formie pozostaną anonimowe.

Nie zbieramy co do zasady danych osobowych bez wcześniejszej, wyraźnej zgody. Nie wysyłamy naszym klientom żadnych materiałów marketingowych w tym reklam bez uzyskania wcześniejszej zgody na taką wysyłkę.

Ciasteczka (cookies).

Nasza strona internetowa (mango-metrics.com) wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczko (cookie) to mały plik tekstowy (kawałek kodu), który pozwala nam rozpoznać Państwa przeglądarkę w celu dostosowania ustawień strony oraz umożliwienia Państwu zalogowanie się na Państwa konto pod adresem panel.mango-metrics.com. Nasze ciasteczka (cookies) nie zawierają ani nie pozyskują danych osobowych.

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) do zbierania danych, które umożliwiają nam rozpoznanie jakie produkty marketingowe do Państwa kierować i dla oceny, które kampanie są skuteczne dla użytkowników z których regionów.

W każdym czasie macie Państwo dostęp do ustawień ciasteczek (cookies) w ustawieniach przeglądarki. Jednakże miejcie Państwo świadomość, że wyłączenie ich lub ingerencja w te ustawienia w przyszłości może wpłynąć na możliwość i korzystanie z funkcjonalności naszej strony.

W jaki sposób wykorzystamy wszystkie te informacje, które będziemy dla Państwa zbierać?

Dane statystyczne, które zbieramy dla Państwa zostaną przekształcone w raporty i analizy preferencji Państwa klientów oraz ocen, którymi klienci postanowili się w odpowiedniej formie podzielić dzięki naszemu rozwiązaniu. Nasze rozwiązanie pozwoli Państwu ocenić skuteczność i wpływ Państwa akcji marketingowych także w poszczególnych punktach sprzedaży.

Wykorzystamy całość zebranych danych od Państwa klientów, zebranych poprzez urządzenia przenośne (takie jak telefony czy tablety), aby przygotować Państwu kompleksowe raporty. Raporty będą stanowiły podsumowanie tych danych i nie będą zawierały żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczymy Państwa dane osobowe oraz inne treści?

Wszelkie zebrane dane, będą przechowywane przez nas na czas ich wykorzystywania przez tych spośród Państwa, którzy pozostaną aktywni.

Wszelkie dane przechowywane są na naszym serwerze, na którym zainstalowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa celem zachowania poufności tych danych.

Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do Państwa danych będzie Państwa panel użytkownika (zabezpieczony loginem i hasłem).

Dostęp do danych osobowych.

Jeżeli pomimo ogólnej zasady wynikającej z niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z którą nie przetwarzamy danych osobowych, pozyskamy jakieś dane o tym charakterze, możecie Państwo uzyskać dostęp do tych danych, dotyczących jednak wyłącznie Państwa- w każdym czasie, poprzez zgłoszenie odpowiedniej prośby (w tym także poprzez wysłanie maila). Dostęp do swoich danych zostanie Państwu umożliwiony w najszerszym, dopuszczalnym prawe zakresie, będziecie Państwo mogli wprowadzić do nich dowolne zmiany i poprawki lub będziecie Państwo mogli je usunąć, kiedykolwiek tego Państwo zażądacie. Postaramy się wykonać Państwa prośbę w najkrótszym możliwym terminie. Jeżeli Państwa prośba nie będzie mogła zostać spełniona, poinformujemy Państwa o tym fakcie na piśmie (lub w formie wiadomości e-mail).

Inne postanowienia.

Niniejszy dokument może być zmieniany przez nas w miarę potrzeb.

Polecamy odwiedzać niniejszą zakładkę, nawet bez powiadamiania o tym przez nas, celem kontroli czy przyjęte i stosowane dotąd przez nas zasady Polityki Prywatności nie zmieniły się.

Wszelkie pytania w zakresie przyjętej Polityki Prywatności mogą być kierowane na adres: contact@Atteli.com

Niniejszy dokument wszedł w życie 01 czerwca 2017 r.