JAK DZIAŁA

MANGO METRICS?

Zbieraj informację zwrotną, identyfikuj potrzeby, oceniaj poziom zadowolenia i zwiększaj satysfakcję klientów. Wykonaj proste kroki, aby uruchomić własne badanie:

STWÓRZ ANKIETĘ

MANGO METRICS

Panel administracyjny

Mango Metrics dostarcza użytkownikom biznesowym przyjazny i intuicyjny panel, w którym zarządzasz pytaniami i ankietami.

Baza pytań

Szybko i sprawnie dodajesz nowe pytania lub korzystasz z bazy pytań. Do wyboru masz pytanie tekstowe lub graficzne.

Lista ankiet

Stwórz nową ankietę lub powiel już istniejącą ankietę. Przypisz pytania z bazy lub stwórz nowe.

Symulator ankiet

Każdą ankietę możesz przetestować w przeglądarce, ocenić wygląd i sprawdzić widok ankiety na tablecie.

PRZYPISZ

PLACÓWKI I URZĄDZENIA

Nowe urządzenie

Urządzenie w Mango Metrics to tablet, na którym zostanie zainstalowana i uruchomiona aplikacja mobilna Mango Metrics.

Lista urządzeń

Kolejne urządzenia dodawane są do Twojej listy urządzeń, którą zarządzasz z poziomu Panelu Administracyjnego.

Grupy urządzeń

Opcja umożliwia dostosowanie wyglądu do wielu tabletów. Skonfigurujesz wygląd ankiety przypisanych do grupy.

Przypisanie ankiety

Dodawaj lub usuwaj ankiety do urządzeń, definiuj wygląd ankiety na urządzeniu.

UDOSTĘPNIJ ANKIETĘ

NA TABLECIE W LOKALIZACJI

Lista urządzeń

Skorzystaj z listy urządzeń i wybierz ankietę, która ma być widoczna na dotykowym ekranie.

Modyfikuj ankiety

Szybko i sprawnie zmieniaj ankietę. W dowolnym momencie możesz zmieniac ankietę.

Konfiguracja ankiety

Do każdego urządzenia możesz przypisać inną ankietę. Ankieta może mieć indywidualny wygąd i cechy.

ZBIERAJ

FEEDBACK

Ustaw urządzenie

Terminal ankietowy ustawa w ciągu komunikacyjnym, jednak tak aby zapewnić klientom komfort i wygodę.

Zaangażuj presonel

Wyjaśnij personelowi cele i intencje, jakie przyświcają zbieraniu informacji zwrotnej od klientów.

Mierz zadowolenie klientów

Zadbaj, aby urządzenie było aktywne i dynamiczne dostosuj precyzyjne pytania do aktualnej sytuacji w lokalizacji.

Kontroluj urządzenie

Sprawdzaj stan urządzenia bezpośrednio w Panelu Administarcyjnym.

ANALIZUJ

DANE I WYNIKI

Wyniki ankiety

Każdą wypełnioną ankietę możesz przeanalizować w Panelu Administracyjnym.

Zbiór ankiet

Analizuj dane z zebranych ankiet wg przedziału czasowego, pytania lub urządzenia.

Raport urządzenia

Oceniaj poziom satysfakcji klientów wg danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.

Analiza pytania

Zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Jeśli używasz jedno jednego pytanie do wielu ankiet, możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

ZBIERAJ

FEEDBACK

Zmień procedury

Na bieżąco wprowadzaj zmiany, które podniosą poziom zadowolenia klientów.

Przeszkól personel

Edukuj pracowników i uświadamiaj, jaki wpływ na ich ocenę ma pomiar satysfkacji klinetów.

Podnieś poziom obsługi

Odpowiednio zadane pytania generują wyniki, które stają się drogowskazem na ścieżce zmian w procesach pozyskania i obsługi klientów.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

ZACZNIJ OD

PRÓBY!

Możesz zacząć pracę z Mango Metrics w 5 minut, testuj za darmo przez 14 dni a potem zdecyduj, który wariant będzie dla Ciebie najlepszy.

Wykonaj następujace kroki, aby zacząć korzystać z pełnych możliwości Mango Metrics:

Formularz zgłoszenia

Załóż konto korzystając z formularza zgłoszenia.

Panel logowania

Odbierz e-mail z linkiem do Panelu Logowania.

Założ konto

Zarejestruj konto w Panelu Logowania.

Aktywuj konto

Na wskazany adres e-mail otrzymasz link aktywujący Twoje konto.

Testuj Mango Metrics

Zaloguj się do Panelu Administracyjnego i używaj systemu.

Gdy skończy się wersja próbna (trail) możesz wykupić abonament.

Formularz zgłoszenia: