MANGO METRICS DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

APLIKACJA DO POMIARU
DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W CZASIE RZECZYWISTYM

Aplikacja do pomiaru doświadczeń klienta, w czasie rzeczywistym, sprawdza się w punktach sprzedaży, salonach, warsztatach i serwisach samochodowych.

Mango Metrics zamienia tablet w Ankietomat. Posiada nieograniczoną możliwość użycia i zastosowania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej o rozproszonych strukturze organizacyjnej.
Przekształć tablet w narzędzie do pomiaru i oceny satysfakcji kupujących!

Mierzy zadowolenie klientów

W salonie, na stoisku wystawowym, warsztacie i poczekalni, czy w serwisie, przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

Zbiera informację zwrotną

Opinie, oceny serwowane w przyjazny i interaktywny sposób, w każdym salonie samochodowym i warsztacie. Informacja zwrotna ze sprzedaży, wykonania naprawy, oceny realizacji usługi, to najcenniejsze źródło wiedzy dla kadry zarządzającej siecią sprzedaży samochodów.

Ocenia poziom obsługi

Zachowania doradców, mechaników, sprzedawców czy kierowników salonów, według zdefiniowanych przez Ciebie parametrów.

CHCESZ URUCHOMIĆ METRICS W SALONIE CZY WARSZTACIE!

ANKIETOMAT
W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Masz wiele salonów sprzedaży i serwisów samochodowych na terenie całej Polski, Europy, Świata? Świetnie! Z pozycji swojego biurka możesz być w każdym ze swoich oddziałów i punktów partnerskich, aby słuchać opinii klientów.

Ustaw Ankietomat w każdym salonie i warsztacie –  zbieraj informację zwrotną od klientów każdego oddziału.

Ankieta do każdego dealera

Wprowadzasz pilotażowo procedurę w kilku salonach sprzedaży? Może chcesz ocenić reakcję kupujących na nową promocję handlową? Teraz możesz obserwować reakcje klientów w czasie rzeczywistym według lokalizacji.
Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci dealerskiej.

Ranking dealerów

Analizuj, decyduj, reaguj!
Porównaj wyniki, dla poszczególnych dealerów lub analizuj zagregowane dane dla wszystkich punktów sieci salonów. Odkryj trendy zakupowe, szanse sprzedażowe oraz upodobania klientów. Sprawnie zarządzaj siecią dealerską.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

INSPIRACJE UŻYCIA
MANGO METRICS W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ?

Mierz satysfakcję kupujących w salonie

Ocena wrażeń klientów i kupujących w punktach sprzedaży dealerskich, zbierana i pozyskiwana przed zakupem lub po zrealizowanej transakcji. Poznaj i zrozum źródło satysfakcji, brak zadowolenia, poziom lojalność, upodobania, ocenę Twojej marki przez odwiedzających salon lub warsztat.

Punkt skarg i zażaleń w warsztacie

Najbardziej niezadowoleni klienci salonu i warsztatu to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej.
Czy zapewniasz swoim klientom sprawne i szybkie złożenie skargi? Jak Twój klient przekazuje swoje żale i może Ci zasygnalizować, że w danej placówce standard obsługi jest niski? Komu klient przekazuje pismo ze skargą: sprzedawcy, doradcy na którego składa skargę, kierownikowi salonu? A może powinien ją przesłać pocztą, aby mieć pewność, że została dostarczona?

Badania profilu klienta

Ustal, kto jest Twoim klientem, jaki jest profil Twojego kupującego? Jakie ma nawyki, skąd dowiedział się o ofercie. Dlaczego odwiedził Twój salon? Jakie są jego potrzeby zakupowe? Jak często odwiedza Twój warsztat? W których lokalizacjach? Im lepiej poznasz swoich klientów i ich zachowania, tym trafniej dostosujesz ofertę sprzedażową.

Zgłoszenia do programu lojalnościowego

Porzuć papierowe formularze, które klienci przynoszą lub wypełniają w Twoim salonie. Bądź innowacyjny, skróć czas rejestracji do programu lojalnościowego i zapewnij komfortowe warunki klientowi, który przekazuje Ci swoje dane osobowe i udziela Ci zgody na ich przetwarzanie.

Bazy danych marketingowych

Uruchom punkty przekazywania danych marketingowych w Twoim salonie. Daj kupującym, możliwości skorzystania z promocji przy następnych zakupach, zarejestrowania paragonu, aby wziąć udział w loterii. Wykorzystaj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz klientów.

Analizuj zachowania obsługi

Aż 70% decyzji zakupowych klienci podejmują w oparciu o to, jak są traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach Twojego produktu. Co więc jest ważniejsze produkt czy obsługa? Kontroluj i na bieżąco reaguj na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich klientów. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia Twoich klientów. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI.