MANGO METRICS DLA SEKTORA FINANSOWEGO

APLIKACJA DO POMIARU
DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W CZASIE RZECZYWISTYM

Aplikacja do pomiaru doświadczeń klienta, w czasie rzeczywistym, sprawdza się w bankach, biurach obsługi ubezpieczonych, agencjach ubezpieczeniowych i placówkach finansowych.

Mango Metrics zamienia tablet w Ankietomat. Posiada nieograniczoną możliwość użycia i zastosowania w przedsiębiorstwach usług finansowych o rozproszonych strukturach organizacyjnych.

Przekształć tablet w narzędzie do pomiaru i oceny satysfakcji klientów!

Mierzy zadowolenie klientów

W banku, agencji ubezpieczeniowej i placówce finansowej, na stoisku, przy kasie przez całą dobę i 7 dni w tygodniu.

Zbiera informację zwrotną

Opinie, oceny serwowane w przyjazny i interaktywny sposób, w każdym punkcie usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Ocenia poziom obsługi

Zachowania doradców, sprzedawców, kasjerów, agentów czy kierowników oddziałów, według zdefiniowanych przez Ciebie parametrów.

CHCESZ URUCHOMIĆ METRICS W SWOJEJ PLACÓWCE!

ANKIETOMAT
W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Masz wiele oddziałów i przedstawicielstw bankowych i ubezpieczeniowych na terenie całej Polski, Europy, Świata? Świetnie! Z pozycji swojego biurka możesz być w każdym ze swoich oddziałów i słuchać opinii klientów.

Ustaw Ankietomat w każdym banku i ubezpieczalni – zbieraj informację zwrotną od klientów każdego oddziału.

Ankieta do oddziału bankowego i agenta

Wprowadzasz pilotażowo procedurę w kilku punktach bankowych i przedstawicielstwach? Może chcesz ocenić reakcję kredytobiorców i ubezpieczonych na nową promocję handlową? Teraz możesz obserwować reakcje klientów w czasie rzeczywistym według lokalizacji.
Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci.

Ranking banków i oddziałów

Analizuj, decyduj, reaguj!
Porównaj wyniki dla poszczególnych oddziałów lub analizuj zagregowane dane dla wszystkich punktów sprzedażowych i obsługi klienta. Odkryj trendy zakupowe, szanse sprzedażowe oraz upodobania klientów. Sprawnie zarządzaj siecią banków i ubezpieczalni.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

INSPIRACJE UŻYCIA
MANGO METRICS W BRANŻY FINANSOWEJ?

Mierz satysfakcję klientów i ubezpieczonych

Ocena wrażeń klientów w punktach sprzedaży, zbierana i pozyskiwana po zakupie lub przed wyjściem z oddziału. Poznaj i zrozum źródło satysfakcji, brak zadowolenia, poziom lojalność, upodobania, ocenę Twojej marki przez odwiedzających Twoje banki i przedstawicielstwa.

Punkt skarg i zażaleń w finansach

Najbardziej niezadowoleni klienci to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej.
Czy zapewniasz swoim klientom sprawne i szybkie złożenie skargi? Jak Twój klient przekazuje swoje żale i może Ci zasygnalizować, że w danej placówce standard obsługi jest niski? Komu klient przekazuje pismo ze skargą: agentowi, doradcy na którego składa skargę, kierownikowi oddziału? A może powinien ją przesłać pocztą, aby mieć pewność, że została dostarczona?

Badania profilu klienta banku i ubezpieczali

Ustal, kto jest Twoim klientem, jaki jest profil Twojego klienta? Jakie ma nawyki, skąd dowiedział się o promocji. Dlaczego odwiedził Twój oddział? Jakie są jego potrzeby zakupowe? Jak często odwiedza Twoje przedstawicielstwo? W których lokalizacjach? Im lepiej poznasz swoich klientów i ich zachowania, tym trafniej dostosujesz ofertę sprzedażową.

Zgłoszenia do programu lojalnościowego

Porzuć papierowe formularze, które klienci przynoszą do Twojego oddziału. Bądź innowacyjny, skróć czas rejestracji do programu lojalnościowego i zapewnij komfortowe warunki klientowi, który przekazuje Ci swoje dane osobowe i udziela Ci zgody na ich przetwarzanie.

Bazy danych marketingowych

Uruchom punkty przekazywania danych marketingowych w Twoim oddziale. Daj kupującym, możliwości skorzystania z promocji przy następnych zakupach polisy, zarejestrowania w programie poleceń lub w loterii. Wykorzystaj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz klientów.

Analizuj zachowania obsługi placówki

Kontroluj i na bieżąco reaguj na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich klientów. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia Twoich klientów. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI.