Written by Mango Metrics

Ankieta satysfakcji – unikaj błędów!

Postrzeganie ankiety opinii przez respondenta to podstawa jej sukcesu. Spraw, aby Twoja ankieta była arcydziełem, tylko tak oczerujesz responedntów i sprawisz, że będą chcieli ją wypełnić. Efekt: uzyskasz jakościowe odpowiedzi, które potrzebujesz.

Oto pięć porad, o których powinieneś pamiętać podczas tworzenia ankiety dotyczącej opinii klientów:

1. Pamiętaj o wrażeniach respondenta

Realizujesz badanie na urządzeniach do pomiaru satysfakcji klientów, wówczas musisz być szczególnie uczulony na wrażenia użytkowników. Częstym błędem jest używanie skomplikowanych czcionek i niska różnorodność w typach pytań. Stosuj przemiennie pytania graficzne i tekstowe, daj respondentowi szans wypowiedzenia się w pytaniu otwartym. Zwróć uwagę na używaną kolorystykę i jakość stosowanych grafik, wzrok Twoich respondentów jest bardzo czuły – szanuj go i nie przemęczaj. Zadbaj, aby Twoja ankieta była schludna i nie zawierała błędów gramatycznych i ortograficznych. Nie możesz oczekiwać, że respondent potraktuje ją poważnie, jeśli rzucisz cień wątpliwości co do jej wiarygodności. Nie zapominaj o wrażeniach respondentów.

2. Nie sugeruj odpowiedzi

Pytania rodzaju: „Czy zgadzasz się z pozytywną oceną…”, „Dlaczego firma X spełnia Twoje oczekiwania…” bezpośrednio ukierunkowują respondenta i przekłamują wyniki badania. Nie można niczego sugerować respondentowi ani w pytaniu, ani w odpowiedziach. Im mniej wyraźnej wskazań w pytaniach, tym lepiej. Unikajmy sformułowań emocjonalnych, nacechowanych pozytywną lub negatywną opinią – pozwól, aby to ankietowane osoby same określiły swój stosunek do tematu.

3. Zbyt długie i trudne pytania

Im krótsze pytanie, tym lepsze – przemyśl każde pytanie i starannie je sformułuj. Kolejność pytań nie może być przypadkowa. Zacznij od „rozgrzewki”, wrzuć 1-2 pytania startowe, daj czas respondentowi na zapoznanie się z tematem, „wejście w ankietę”. Twórz ankietę wg schematu od łatwych pytań do trudnych, od faktów do opinii, od spraw ogólnych do pytań szczegółowych. Przetestuj kilka ankiet, uruchom je pilotażowo na Opiniometrze i oceń poziom wypełnienia ankiet, wykonaj testy A/B nim uruchomisz ankietę we wszystkich lokalizacjach.

4. Wymaganie zbyt dużej wiedzy

Nikt nie wie wszystkiego i czasem warto zastanowić się nad zamieszczaniem zbyt skomplikowanych, trudnych, bardzo refleksyjnych pytań. Nie można zakładać zbyt dużej wiedzy respondenta na każdy temat, jeśli pytania przerosną respondenta zacznie odpowiadać „na siłę”. Tym samym wpłyniesz na przekłamanie wyników i wyciągniesz błędne wnioski.

5. Nie zapomnij podziękować

Klient biorący udział w badaniu świadczy dla Ciebie usługę. Opinie klientów to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej. Uwagi klientów są tak rzadko precyzowane, więc stanowią najwyższą wartość w komunikacji z klientem.  Potwierdź, że doceniasz poświęcony czasu i zapewnij o należytym wykorzystaniu danych, które wpłyną na podniesienie jakości oferowanych usług. Zawsze wyświetlaj wiadomość z podziękowaniami po zakończeniu ankiety przez klienta ankiety.

Customer Experience & Feedback Software

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Zadowolenie klientów pełni dużą rolę i bezpośrednio wpływa na Twój biznes. Poziom zadowolenie klientów wpływa na zwiększenie przychodów, wydłuża cykl życia i wartości konsumpcyjnej klienta. Stanowi również kluczową przewagę konkurencyjną, który wpływa na pozyskanie nowych klientów na rynkach o wysokiej konkurencyjności.

Skorzystaj z urządzeń i aplikacji Opiniometr i podłącz swoich klientów, aby mierzyć poziom ich zadowolenia. Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.

Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i klienta. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Opiniomat - Opinimetr - zadowlolenie klienta
Written by Mango Metrics

Dlaczego zadowolenie klientów jest ważne?

Zadowolenie klienta to termin marketingowy, który określa, w jaki sposób produkty lub usługi oferowane przez firmę spełniają lub przewyższają oczekiwania klientów. Satysfakcję można zdefiniować jako miarę trafienia w oczekiwania klientów. Zadowolenie klientów jest ważne, ponieważ zapewnia marketerom i właścicielom firm dane pozwalające im zarządzać i usprawniać działalność. W biznesie coraz częściej widzi się w niej jeden z kluczowych elementów mówiących o sukcesie organizacji. Usatysfakcjonowani klienci to dowód wartości produktu, sprawności zespołu i pewny zysk.

Przedstawiamy 5 powodów dlaczego wysoki poziom zadowolenie klientów jest ważny, i tak:

 • Wpływa na lojalność klientów i ich skłonność do ponownych zakupów.
 • Staje się kluczową przewagą konkurencyjną na rynkach o wysokiej konkurencyjności.
 • Zwiększa wartość przychodów i wydłuża cykl życia klienta.
 • Obniża koszty działań marketingowych – utrzymanie klienta jest tańsze od pozyskania nowego.
 • Ogranicza ilość negatywnych opinii przekazywanych pocztą pantoflową.

Spójrzmy na to, jak mierzymy satysfakcję klienta w Mango Metrics. Oto nasza prosta ankieta >>>>>

1. Wpływa na lojalność klientów i ich skłonność do ponownych zakupów.

Często można spotkać wypowiedzi, które zamienne używają słów „satysfakcja” i „lojalność”. Oba pojęcia są ze sobą ściśle powiązane lecz nie można stawiać między nimi znaku równości. Zadowolenie klienta jest najlepszym wskaźnikiem prawdopodobieństwa, że ​​klient dokona ponownego zakupu w przyszłości. Prośba klientów o ocenę ich satysfakcji w skali 1-10 jest dobrym sposobem sprawdzenia, czy staną się oni stałymi klientami, czy nawet ambasadorami naszej firmy. Wszyscy klienci, którzy wystawili ocenę 7 lub wyższą, mogą być uznani za zadowolonych i można bezpiecznie oczekiwać, że powrócą i dokonają kolejnych zakupów. Klienci, którzy przyznają Ci ocenę 9 lub 10, są potencjalnymi ambasadorami Twojej marki, przy każdej okazji wspomną w pozytywnym wydźwięku, w tonie rekomendacji. Tacy klienci to najwyższa wartość Twojej firmy. Natomiast wyniki na poziomie 6 i poniżej są sygnałami ostrzegawczymi, że klient jest nieszczęśliwy i może odejść. Jeśli większość Twoich klientów udziela takiej odpowiedzi koniecznie musisz zidentyfikować, dlaczego ich zadowolenie jest niskie?  Jak mierzyć poziom zadowolenia klientów? Przez urządzenia Opiniometr Mango Metrics – skontaktuj się z nami i bezpłatnie przetestuj aplikacje. Zgłoś się do testów.

2. Zadowolenie klientów – kluczowa przewaga konkurencyjna

Na konkurencyjnym rynku, gdzie trwa walka o klientów; zadowolenie klienta jest postrzegane jako kluczowa przewaga konkurencyjna. Firmy, które odniosły sukces, szczególną uwagę przykładają do poziomu zadowolenia klientów i wręcz zadowolenie klientów jest kluczowym elementem ich strategii biznesowej.
Wyobraź sobie dwie firmy, które oferują dokładnie ten sam produkt. Co sprawi, że wybierzesz jeden nad drugim? Rekomendacje i opinie. Odpowiedz sobie na pytanie: Czy Twoi kliencie Cię rekomendują? Czy i jakie mają opinie? Ich opinie i rekomendacje rozpoczynają się od satysfakcji i zadowolenia.

3. Zwiększa wartość przychodów w trakcie cyklu życia klienta

Zadowolony klient generuje większe przychody. Satysfakcja odgrywa znaczącą rolę w dochodach generowanych przez klienta dla Twojej firmy. Wartość i długość cyklu życia klienta opiera się na wysokim poziomie zadowolenia klienta i dobrej obsługi klienta. Co robisz, aby klienci wracali i wydawali więcej?


4. Utrzymanie klienta jest tańsze od pozyskania nowego

Zdobywanie nowych klientów kosztuje. I to nie tylko pieniądze przeznaczone na reklamę oraz promocję, ale również cenny czas niezbędny do ich obsługi, nie zawsze zakończony ostatecznie przeprowadzoną transakcją. Natomiast badania dowodzą, że utrzymanie lojalnego klienta jest o 6-7 razy tańsze, niż pozyskanie nowego. Co więcej, zwiększenie budżetu na cel utrzymania klienta zaledwie o kilka procent, jest w stanie podnieść zyski uzyskane z grupy stałych klientów o nawet kilkadziesiąt procent.

Warto również wziąć pod uwagę fakt, że nowi klienci są najczęściej bardzo czuli na punkcie wysokości cen w Twojej ofercie. To właśnie koszt zakupu jest jednym z głównych czynników wpływających na ich decyzje zakupowe.


5. Mniej negatywnych opinii i komentarzy

Fakt jest taki, że nie możesz mieć 100% zadowolonych klientów, natomiast możesz redukować ilość tych niezadowolonych i zmniejszać ilość negatywnych komentarzy i opinii, które „pocztą pantoflową” krążą na rynku. Poczta pantoflowa to stara jak świat komunikacja „z ust do ust”. Ta forma komunikacji jest teoretycznie trudna do kontrolowania przez zainteresowane firmy, jednak możesz starać się oddziaływać na rynek przez ograniczenie negatywnych i zwiększenie ilości pozytywnych komentarzy. Poparcie innych ludzi, którzy mówią dobre rzeczy na temat produktu lub usługi pomaga budować zaufanie kupującego i pokazuje, że ich zakup będzie dobrym wyborem.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Zadowolenie klientów odgrywa dużą rolę i wpływa na Twój biznes. Poziom zadowolenie klientów wpływa na zwiększenie przychodów, wydłużenie cyklu życia i wartości klienta. Stanowi również kluczową przewagę konkurencyjną, który wpływa na pozyskanie nowych klientów na rynkach o wysokiej konkurencyjności.

Skorzystaj z urządzeń i aplikacji Opiniometr i podłącz swoich klientów, aby mierzyć poziom ich zadowolenia. Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.

Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i klienta. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Ankeita dla uczestników konferencji
Written by Mango Metrics

Ankieta dla uczestników konferencji – nowocześnie na tablecie

Jeśli spodziewasz się przykładu długiej i trudnej do wypełniania przez uczestników konferencji to muszę Cię zaskoczyć — gdyż możesz pozyskiwać ocenę Twojej konferencji i mierzyć poziom zadowolenia uczestników w nowoczesny i innowacyjny sposób.

Wiesz, że ankiety dotyczące opinii uczestników konferencji to najlepsze źródło i najdokładniejszy sposób pomiaru satysfakcji. Ankieta w formie papierowej jest nadal standardem na większości konferencji — natomiast uczestnicy chętniej korzystają z nowinek technologicznych. Proponujemy Ci coś innego — innowacyjnego Opiniometr Mango Metrics.

Jak Mango Metrics Opiniometerów i Ankietomatów wspiera organizatorów konferencji i wydarzeń?

 • Dla Wystawców i Sponsorów Konferencji:

Wzbogaca Twoją ofertę jako Organizatora Konferencji, zagwarantuj swoim wystawcom stoisko rozbudowane o kiosk ankietowy, w którym to uczestnicy eventu mogą ocenić wystawcę, zgłościć się do programu lojalnościowego, czy też otrzymać specjalny bon na zakupy po wypełnieniu odpowiedniej ankiety – tym samym aktywnie wesprzesz wystawcę w mechanizmy pozyskiwania potwierdzonych zgód marketingowych na przetwarzanie danych osobowych.

 • Mierzy satysfakcję uczestników:

Ocena wrażeń uczestników konferencji i szkoleń na początku, w trakcie i po zakończeniu wydarzenie. Kieruj do uczestników ankiety dostosowane do poziomu zaawansowania realizacji wydarzenia. Obserwuj zmiany zachodzące w ocenia wydarzenia. Poznaj i zrozum źródło satysfakcji, brak zadowolenia, poziom lojalności, upodobania i ocenę Twojej marki przez uczestników konferencji.

 • Analizuj na bieżąco zachowania obsługi:

Na dużych eventach nie możesz być wszędzie w tym samym czasie, wyniki z papierowych ankiet otrzymasz kilka dni po wydarzeniu – będzie to zbyt późno, aby zareagować, uczestnicy wynieśli juz swoje wrażenia. Natomiast, jeśli uruchomisz system wczesnego ostrzegania, który kontroluje i na bieżąco ocenia reaguje na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich szkoleń i konferencji, dasz sobie szansę, aby zareagować i poprawić poziom obsługi. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI dla organizowanych wydarzeń.

 • Bazy danych marketingowych:

Uruchom punkty przekazywania danych marketingowych na Twoich wydarzeniach. Daj uczestnikom możliwość przekazania potwierdzenia zgód marketingowych. Wykorzystaj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz kontaktów.

Pozwól uczestnikom szkolenia, evetnu, targów czy konferencji wyrazić swoją opinię. Ustaw Opiniomtery i podłącz ich do Mango Metrics.

Jak mierzyć poziom zadowolenia uczestników konferencji?

Przykład ankiet hotelowych, które możesz skonfigurować w na swoim urządzeniu. Ankiety możesz dowolnie zmieniać, w dogodnym dla Ciebie czasie.

Graficzne ankiety dla uczestników konferencji w Opiniometrze

Mango Metrics Opiniometr konferencje ankieta uczestnika

Tekstowe pytania dla uczestników konferencji na urządzeniu Ankietomat

Mango Metrics Opiniometr konferencje ankieta uczestnika Opiniomat
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

Zbieraj, interpretuj i analizuje opinie

Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia gości eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni uczestnicy szkoleń i wystawcy rezygnują z dalszej współpracy. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia uczestników wydarzenia. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia uczestników, w przypadku spadku oceny przez uczestników jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wieloma wydarzeniami, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów na każdej konferencji odrębnie i razem.

Ciągłość pomiaru, możliwość porównania wg konferencji i okresów, to kontekst który wpływa na ocenę i podejmowane decyzje. Na przykład, jeśli konferencja uzyskał średnią 7/10, może to być w porządku. Ale co, jeśli rok wcześniej było to 9/10? Teraz 7/10 już nie wygląda tak dobrze. W rzeczywistości oznacza to, że satysfakcja z obsługi konferencji spadła o ponad 20% – wystarczy, aby wyłączyć alarm!

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.
Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i Twoich gości. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Opiniometr Mango Metrics
Written by Mango Metrics

Case Study – Opiniometr w branży finansowej

Przedsiębiorstwo pośrednictwa finansowego, które posiada placówki na terenie całej Polski zarówno własne, jak i również w modelu franczyzy, postanowiła zbadać poziom zadowolenie klientów odwiedzających ich punkty sprzedaży i obsługi. We wcześniejszych lata instytucja korzystała z usług firmy badawczej, która przeprowadzała badanie typu „tajemniczy klient”, aby ocenić poziom realizacji procedur i przyjętego standardu obsługi klienta. Agencja badawcza wyszła z inicjatywą, aby tym razem coroczne badanie typu tajemniczy klient rozszerzyć o badanie poziomu zadowolenia klientów, przy wykorzystaniu kiosków multimedialnych do pomiaru satysfakcji klientów. Przed kadrą zarządzającą instytucją finansową postawiono wyzwanie zwiększenie poziomu zadowolenia klientów odwiedzających nasze placówki.

Wyzwanie kadry zarządzającej sektora finansowego

Podniesienie poziomu zadowolenia i satysfakcji klienta stacjonarnego z sektora bankowego.

Rozwiązanie Opiniometr Mango Metrics

Agencja badawcza zaproponowała badanie satysfakcji z użyciem interaktywnych kiosków badawczych Opiniometr. W ramach realizacji projektu wykonano następujące działania:

A. Opracowano i skonfigurowano ankietę, która uwzględniała pytania graficzne i pytania tekstowe. Ankieta satysfakcji klientów placówki bankowej składała się z następujących pytań:

 1. Jak oceniasz współpracę z naszym bankiem? [Pytanie tekstowe]
  Dużo lepsza niż się spodziewałem,
  Tak, jak się spodziewałem,
  Gorsza niż się spodziewałem.
 2. Czy polecisz naszą placówkę usługi finansowej znajomym? [Pytanie tekstowe]:
  Z pewnością,
  Raczej Tak,
  Nie wiem,
  Prawdopodobnie Nie,
  Absolutnie Nie.
 3. Czy polecisz nasz bank znajomy? [Pytanie graficzne]:
  Tak,
  Nie wiem,
  Nie.
 4. Jakie było Twoje ogólne wrażenie z wizyty w naszym banku? [Pytanie graficzne]:
  Pozytywne,
  Negatywne.

Przykład pytania graficznego

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

B. Ustalono i skonfigurowano listę placówek bankowych, w który zostanie przeprowadzone badanie przez urządzenie Opiniometr.
C. Dostarczono i zaimplementowano urządzenia.
D. Przeszkolono kadrę i zaangażowano pracowników placówki w realizację badania satysfakcji.
E. Nadzorowano i monitorowano pracę Opiniomatów.
F. Przekazano wyniki badania w interaktywnym panelu administratora Mango Metrics. Kadra Zarządzająca banku miała dostęp do raportów także w trakcie realizacji badania.

Czas badania: 4 tygodnie zbieranie danych w placówkach, łączny czas projektu: 7 tygodni (z przygotowaniem badania i instalacją opiniomatów). Obecnie planowana jest druga tura badania, która pozwoli ocenić wprowadzone zmiany i usprawniania, na ile wpłyną na ocenę klientów placówek w poszczególnych lokalizacjach.

Przykład tekstowego pytania na urządzeniu Ankietomat

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OPINOMETRU MANGO METRICS:

 • Informacje o poziomie satysfakcji w czasie rzeczywistym dla punktu sprzedaży pośrednictwa finansowego i globalne wyniki dla wszystkich placówek.
 • Interaktywne przeglądy wyników poszczególnych ankiet.
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym.
Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Written by Mango Metrics

Ankieta hotelowa – innowacyjna forma Opiniometr

Jeśli spodziewasz się przykładu długiej i trudnej do wypełniania przez gości ankiety, to muszę Cię zaskoczyć – gdyż możesz pozyskiwać ocenę Twojego hotelu przez gości i mierzyć ich zadowolenie w nowoczesny sposób. Wiesz, że ankiety dotyczące opinii gości to nadal najlepsze źródło i najbardziej dokładny sposób pomiaru satysfakcji. Jednak goście nie lubią wypełniać ankiet, które mają 50 pytań, zajmują 15 minut. Twoi goście po prostu nie mają czasu na to!

W rozmowach z hotelami, pensjonatami i restauracjami najczęściej słyszę rozczarowanie na temat badań zadowolenia i ankiet opinii, gdyż ich goście, po prostu nie wypełniają ich. Kadra zarządzająca hotelem mówi, że tylko 5-15% swoich klientów faktycznie wypełnia ankiety i przekazuje opinie. Są sfrustrowani przez niski poziom odpowiedzi, wysokie koszty badania, brak ciągłości dostępu do danych i mała ilość danych, gdyż nie otrzymują informacji zwrotnych od wszystkich swoich klientów.
To jest wyzwanie, które pokonuje Mango Metrics. Krótkie, proste i zoptymalizowane badania, na miejscu przy recepcji, przy wejściu do windy, na każdym piętrze hotelu, w restauracji. Pozwól swoim gościom wyrazić swoją opinię.
Ustaw Opiniomtery i podłącz do nich swoich gości.

Jak mierzyć poziom zadowolenia gości hotelowych?

Przykład ankiet hotelowych, które możesz skonfigurować w na swoim urządzeniu. Ankiety możesz dowolnie zmieniać, w dogodnym dla Ciebie czasie.

Graficzne ankiety hotelowe w Opiniometrze

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

Tekstowe pytania ankiety hotelowej na urządzeniu Ankietomat

Opiniometr ankietomat badania satysfkacji
Opiniometr ankietomat badania satysfkacji

Zbieraj, interpretuj i analizuje opinie

Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia gości eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni goście i klienci rezygnują z noclegu i jednocześnie bezpośrednio wpływa na zwiększenie ilości rezerwacji. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia klientów danego hotelu. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia gości, w przypadku spadku oceny przez gości jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi przedsiębiorstwem, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem.

Ciągłość pomiaru, możliwość porównania wg placówek i okresów, to kontekst który wpływa na ocenę i podejmowane decyzje. Na przykład, jeśli hotel uzyskał średnią w miesiącu 7/10, może to być w porządku. Ale co, jeśli trzy miesiące temu było to 9/10? Teraz 7/10 już nie wygląda tak dobrze. W rzeczywistości oznacza to, że satysfakcja z obsługi w Twoim lokalu spadła o ponad 20% – wystarczy, aby wyłączyć alarm!

Analizuj zachowania obsługi Twojego hotelu

Kontroluj i na bieżąco reaguje na oceny zachowania i poziomu obsługi Twoich gości. Mierz, jak wprowadzane procedury obsługi wpływają na poziom zadowolenia gości. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się Twoim KPI.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.
Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i Twoich gości. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Written by Mango Metrics

Dlaczego warto i jak mierzyć satysfakcję klientów?

Pomiar satysfakcji klienta jest jednym z najlepszych sposobów, w jaki możesz ocenić i poprawiać wrażenia klientów. Ale jak mierzyć satysfakcję klienta? Zbudowaliśmy Mango Metrics, które w prosty i szybki sposób umożliwia pomiar zadowolenia klientów, zbiera informację zwrotną, porównuje wyniki, dzięki czemu wiesz co i kiedy możesz poprawić.

Oto trzy powody, dla których warto rozważyć zastosowanie mechanizmów do pomiaru satysfakcji klienta z Mango Metrics:

1. Proste graficzne ankiety

Ankiety dotyczące opinii klientów to nadal najlepsze źródło i najbardziej dokładny sposób pomiaru satysfakcji. Jednak nikt nie lubi wypełniać ankiet, które mają 50 pytań, zajmują 15 minut. Twoi klienci po prostu nie mają czasu na to!

W rozmowach z agencjami, hotelami, przychodniami, sieciami handlowymi, najczęściej słyszę rozczarowanie na temat badań zadowolenia i ankiet opinii, gdyż ich klienci, po prostu nie wypełniają ich. Właściciele firm mówią, że tylko 5-15% swoich klientów faktycznie wypełnia ankiety i przekazuje opinie. Są sfrustrowani przez niski poziom odpowiedzi, wysokie koszty badania, brak ciągłości dostępu do danych i mała ilość danych, gdyż nie otrzymują informacji zwrotnych od wszystkich swoich klientów.

To jest wyzwanie, które pokonuje Mango Metrics. Krótkie, proste i zoptymalizowane badania, na miejscu w placówce, przychodni, w hotelu przy windzie, przy wyjściu z restauracji.

Spójrzmy na to, jak mierzymy satysfakcję klienta w Mango Metrics. Oto nasza prosta ankieta >>>>>

Dlaczego Mango Metrics?

 • Prosty i szybki w użyciu dla klientów, którzy chętniej wypełniają ankiety i pozostawiają informacje zwrotne.
 • Ankieta dostępne na innowacyjnych i dotykowych ekranach ankietomatów zachęcają do przekazania swojej opinii.
 • Zapewnia ciągłość danych, od teraz możesz oceniać i reagować, jak wprowadzone zmiany wpływają na zadowolenie klientów.

2. Zbieranie, interpretowanie i analizowanie opinii klientów

Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od danej firmy i jednocześnie bezpośrednio wpływa na zwiększenie wolumenu nowej grupy kupujących. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia klientów danego przedsiębiorstwa. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia klientów, w przypadku spadku oceny przez klientów jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi przedsiębiorstwem, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem. Ciągłość pomiaru, możliwość porównania wg placówek i okresów, to kontekst który wpływa na ocenę i podejmowane decyzje. Na przykład, jeśli punkt handlowy uzyskał średnią w miesiącu 7/10, może to być w porządku. Ale co, jeśli trzy miesiące temu było to 9/10? Teraz 7/10 już nie wygląda tak dobrze. W rzeczywistości oznacza to, że satysfakcja z obsługi w Twoim lokalu spadła o ponad 20% – wystarczy, aby wyłączyć alarm.

Oto trzy sposoby, dzięki którym możemy lepiej interpretować i analizować opinie klientów:

Zmierzyć satysfakcję w danym okresie

 Mango Metrics pozwala zmierzyć satysfakcję w danej lokalizacji i okresie czasu. Oznacza to, że możesz użyć historycznych danych, aby sprawdzić, czy satysfakcja została poprawiona lub pogorszyła się od ostatniego badania.

Pomiar indywidualnej i ogólnej satysfakcji

Skuteczny pomiar i poprawa satysfakcji, jest możliwa dzięki Mango Metrics, które dostarcza danych dotyczących indywidualnej satysfakcji klienta w danej lokalizacji i ogólnej satysfakcji dla firmy jako całości. Zrozumienie zarówno indywidualnej, jak i ogólnej satysfakcji oznacza, że ​​możesz uzyskać widok mikro i makro poziomu zadowolenia klienta.

Tworzenie segmentów danych i budowanie raportów

 szybkie generowanie raportów dla członków zespołu i kadry zarządzającej. Mango Metrics umożliwia generowanie raportów dla:

 • Pojedynczej ankiety – aby dotrzeć do widoku poszczególnej ankiety, idź ścieżką Ankiety >> Statystyki >> Lista wypełnionych ankiet >> Zobacz ankietę.
 • Zbioru ankiet – aby dotrzeć do widoku raportu, przejdź ścieżkę Ankiety >> Statystyki >> Przeglądaj dane. Zdefiniuj okres przedziały czasowego, wskaż ankiety i szukaj. Wybierz wszystkie dostępne ankiety, wówczas otrzymasz dane w podziale na pytania użyte w ankietach. Jeśli pytanie powtórzyło się w kilku ankietach to Twój raport wyświetli dane zaagregowane ze wszystkich kwestionariuszy dla tego pytania.
 • Urządzenia – raport umożliwia Ci szybką ocenę poziomu satysfakcji klientów danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.
 • Pytania – zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Przypisując jedno pytanie do wielu ankiet, możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

Dlaczego Mango Metrics?

 • Wykorzystuje kontekst, aby analizować historyczne wyniki i monitorować trendy satysfakcji klientów.
 • Przedstawia wyniki satysfakcji klienta dla lokalizacji i całego wolumenu danych.
 • Segmentuj dane i przygotuj raporty zapewniające bardziej szczegółowy wgląd.

3. Poprawa wskaźnika satysfakcji klientów

Nadrzędnym powodem, dla którego powinieneś mierzyć satysfakcję klientów, jest fakt, iż możesz ustalić punkt odniesienia i wdrożyć strategie mające poprawić i podnieść poziom zadowolenia. Nie mierzysz nie wiesz. Firmy, które skupiają się na zadowoleniu klientów, zwiększają ich lojalność, poprawiają procesy utrzymanie klienta i ostatecznie zwiększają przychody.

Mango Metrics dostarcza mechanizmy umożliwiających ustalenie wskaźniki satysfakcji dla całej firmy i poszczególnych lokalizacji, które można poprawić. Bez punktu odniesienia, skąd możesz wiedzieć, czy uruchamiane strategie i inicjatywy dotyczące zadowolenia klientów mają pozytywny wpływ?

Ile razy słyszałeś kogoś mówiącego: „Dostarczamy najlepszą obsługę klienta?” W rzeczywistości każda firma twierdzi, że oferuje najlepszą obsługę klienta, ale gdzie jest dowód?

Dlaczego Mango Metrics?

 • Śledzi zmiany poziomu zadowolenia klientów zarówno z perspektywy oddziału czy punktu handlowego, jak i całej firmy.
 • Ustala punkt odniesienia, który umożliwia ocenę i reakcję na wprowadzane zmiany.
 • Dostarcza mierzalny dowód potwierdzający najwyższą jakość obsługi klienta.

Mierz zadowolenie klienta prostym i sprawnym narzędziem

Mango Metrics oferuje najprostszy sposób pomiaru satysfakcji, gromadzenia informacji zwrotnych, analizy wglądu i poprawy satysfakcji.

Zbudowaliśmy Mango Metrics, abyś oszczędził czas swój i klienta. Mango Metrics zapewnia firmie prosty, zautomatyzowany sposób pomiaru zadowolenia.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Przypadek użycia Mango skargi w opiniomatach
Written by Mango Metrics

Gdzie mogę złożyć skargę?

Skargi, zażalenia, reklamacje są stałym elementem procesu sprzedaży. Najbardziej niezadowoleni kliencie to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej. W wielu przedsiębiorstwach skargi i zażalenia wciąż błędnie postrzegane są jako zagrożenie. Pracownicy i kadra zarządzająca ucieka wręcz przed negatywną informacją zwrotną od swoich klientów, gdyż uznaje ją za własną porażkę. Ograniczenie możliwości wypowiedzi i utrudniania składania skarg jest nadal powszechnie stosowaną praktyką. Sposób przyjęcia, obsługi skargi jest niezmiernie ważnym elementem komunikacji z klientem. Klient ocenia cały proces obsługi również przez pryzmat podejścia do reklamacji. Zamiast ograniczać klienta w możliwości przekazywania Ci informacji zwrotnej czas docenić skargi klientów. Uwagi klientów są tak rzadko precyzowane, zabiegamy o kontakt z klientem, a ograniczamy go w przekazaniu nam wartościowej dla nas informacji zwrotnej. Odpowiednie przygotowanie organizacji i korzystanie z prezentów, jakimi są opinie klientów to sztuka, która wymaga odpowiedniego zaplanowania i zastosowania narzędzi, które bezpośrednio będą wspierały czynności Customer Experience and Feedback Management.

W jaki sposób przygotować się do przyjmowania skarg i reklamacji?

Klienci, którzy mają potrzebę przekazania nam opinii na temat swoich wrażeń, uwag i żalów, najczęściej stają przed skomplikowaną procedurą: wypełnienia dokumentacji, długich ankiet, bezpośredniej wizyty lub oczekiwaniu na infolinii. Wielu z nich, ku uciesze obsługi, rezygnuje jeszcze przed pierwszą próbą lub też poddaje się w jej trakcie. Skomplikowane i nieprzyjazne procedury wprowadzają fałszywy obraz sytuacji, jako manager możesz wnioskować, że procesy sprzedażowe i realizacyjne działają fenomenalnie, przecież odnotowujesz sporadyczną ilość skarg.
Chcesz mieć rzeczywisty obraz sytuacji? Zapewnij klientowi dogodne warunki złożenia skargi i reklamacji.

Uprość komunikację

Uprość sposób przekazywania skarg, nawet jeśli informujesz klienta o tym, gdzie i jak może złożyć reklamacje, jeśli nadal Twoja procedura przyjmowania zgłoszeń jest zawiła i ogranicza klienta w wyrażaniu swojego odczucia TU i TERAZ, to stracisz najcenniejszą dla Ciebie informację. Zatem wyjdź naprzeciw swoim klientom i nie odsyłaj ich do centrali, do stron internetowych, formularzy, ankiet, które mają zostawić w punktach obsługi klienta, na które chcą złożyć skargę. Ustaw w każdym punkcie terminal, dzięki któremu klienci mogą sprawnie wyrazić swoją opinię i przekazać informację zwrotną.

Przyjmuj każdą skargę

Nawet jeśli w Twojej ocenie pewne sprawy mogą wydawać się błahe, to dla klienta stanowią bardzo ważny problem i oczekuje Twojej reakcji. Uszanuj jego czas, zwróć uwagę czy to, co dla Ciebie pozornie wydaje się nieistotne, powtarzają się regularnie i stanowią pewnego rodzaju skalę. Sposób obsługi każdej reklamacji wpływa na postrzeganie całego procesu obsługi przez klienta.

Bądź szczery - nikt nie jest idealny

Postaw sprawę jasno, klienci docenią szczerą postawę i wyciszą negatywne emocje, jeśli skierujesz do nich komunikat: „Drogi Kliencie staramy się dla Ciebie — jednak nie zawsze wszystko wychodzi nam, tak jakbyśmy tego chcieli — tutaj możesz złożyć skargę. Chętnie pomożemy Ci rozwiązać Twój problem”. Tym komunikatem przyznasz, że mogą zdarzyć się błędy, że ludzie, obsługa, maszyny, procedury zawodzą, jednak ton komunikatu, przekaz, szacunek, autentyczność wracają do Ciebie ze strony klienta. Bądź wyrozumiały, by oczekiwać wyrozumiałości.

Jak przyjmować skargę?

Klient chce złożyć skargę lub wyrazić opinię TU I TERAZ, zatem daj mu taką możliwość. Ustaw elektroniczne kiosk skarg i zażaleń. Nowoczesny mobilny terminal do wprowadzania skarg i reklamacji bez asysty pracownika. Kiosk skarg i zażaleń to innowacyjne urządzenie, którego sercem jest tablet z mobilną aplikacją Mango Metrics. Urządzenie stanowi stoisko, które wyglądem przypomina kiosk multimedialny. Doskonałe narzędzie do obsługi procesów przyjmowania skarg i zażaleń. Prosta w obsłudze instalacja i uruchomienie aplikacji na urządzeniu z ekranem dotykowym w dowolnych punktach i oddział w przedsiębiorstwie. Kioski skarg i zażaleń może mieć bardzo prostą formę lub stanowić efektowny i przyjazny nośnik reklamy dla produktu, lub marki.

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o Mango Metrics i jakie zastosowanie mają terminale opinii klientów:

Terminal do skarg, reklamacji, tablet mobilny

Dzięki temu, że konsumenci będą mieli ułatwiony dostęp do wyrażenia swojej opinii, zyskasz pełniejszy obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pracy poszczególnych oddziałów czy działów. Dodatkowo warto zauważyć, iż klient składający skargę niekoniecznie porzuci nasze usługi. Często dzieje się zupełnie odwrotnie – warunkiem jest jednak to, jak zostanie obsłużony w procesie reklamacji i skargi, czy dacie sobie szansę, aby wzajemnie wyjaśnić oczekiwania i powody zaistniałej sytuacji. Przyczyny skarg w każdym przypadku są inne, nawet jeśli jest ona niezgodna z rzeczywistością i opiera się na złym zrozumieniu tematu lub niewłaściwej interpretacji sytuacji przez klienta, to wymaga Twojej reakcji. Wyjaśnienie i omówienie problemu może zmienić bieg sprawy i utrzymać, a czasami przekształcić klienta w lojalnego ambasadora Twojej marki.

Zapamiętaj: Kluczem do sukcesu w dziedzinie Customer Experience and Feedback Management jest możliwość wyrażenia swojej opinii przez klienta.

Co zyskujesz ustawiając elektroniczny kiosk skarg i zażaleń?

Innowacyjne podejście do procesu obsługi skarg i wniosków pozwala uzyskać Tobie:

Wiarygodną opinię klientów TU i TERAZ

Masz pewność, że trafiają do Ciebie wszystkie skargi i opierasz swoje decyzje na rzeczywistych danych. Dane napływają do Ciebie w czasie rzeczywistym i umożliwiają szybką reakcję. Traktuj skargę jako prezent od swojego klienta.

Wizerunek marki otwartej na komunikację z klientem

Wykazujesz swoją otwartość w komunikacji z klientem, jesteś autentyczny, wiarygodny i jawny w swoich intencjach i celach biznesowych. Dbasz o komfort swoich klientów, zapewniasz wygodne i przyjazne miejsce do wyrażenia swojej opinii. Twoi klienci docenią i zaczną korzystać z tej prostej oraz sprawnej możliwość przekazania Ci informacji zwrotnej. Jawna postawa marki otwartej na krytykę i chęć wprowadzenia realnych usprawnień, wywołuje u klientów wyższy poziom wyrozumiałości i tolerancji do błędów, czy też pomyłek.

Wzrost poziomu zadowolenia klientów

W pierwszych miesiącach po wprowadzeniu elektronicznych kiosków skarg i zażaleń działy obsługi klienta są przerażone ilością skarg, która do nich napływa. Jednak lista zgłoszeń i problemów daje szansę wprowadzenia zmian, usprawnień i zdiagnozowania słabych punktów i już po kilku miesiącach wskaźniki poprawiają się, a ilość skarg się zmniejsza. Pomiar zadowolenia klientów weryfikuje odbiór wprowadzanych zmian i wzrasta ilość zadowolonych klientów, następne miesiące przynoszą wzrost w wynikach sprzedaży.

Oszczędzasz pracowników

Klient składający skargę bywa nadmiernie rozemocjonowany i może zdezorganizować pracę całego Twojego zespołu. Pamiętaj, iż w większości reklamacja nie ma charakteru personalnego – nie dotyczy osoby, na której ręce jest składana, więc nie obarczaj pracowników ciężarem przyjmowania skarg. Udostępniasz klientowi przyjazne miejsce, w którym to Mango Metrics przejmie rolę odbiorcy negatywnych emocji.

Teraz odpowiedz na pytanie: „Jak to jest u Ciebie?”

Czy zapewniasz swoim klientom sprawne i szybkie złożenie skargi? Komu i jak przekazuje skargę? Czy masz pewność, że skargi składane przez klientów w punktach trafiają do Ciebie? Chcesz porozmawiać o możliwości zastosowania Mango Metrics w Twojej firmie?

Customer Experience & Feedback Software

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Ankieta na tablet na stojaku
Written by Mango Metrics

Jak uruchomić ankietę na tablecie w aplikacji mobilnej Mango Metrics?

Apliakacja typu Customer Experience & Feedback Software przekształca tablet w terminal do zbierania opinii i ankiet w Twoich oddziałach i punktach handlowych. Ankieta na stoisku ankietowym wyświetla się ekranie tabletu przez aplikację mobliną Mango Metrics. Urządzenie stanowi swego rodzaju kiosk ankietowy, samodzilene interaktywne stanowisko do zbierania ankiet i opinii. System Mango Metrics w panelu administratora umożliwia zarządzanie urządzeniami z ekranem dotykowym.

Użytkownikom systemu badań opinii i zadowolenia klienta pragniemy wyjaśnić:

 • Jak pobrać i uruchomić aplikację mobilną Mango Metrics na tablecie?
 • Jak zdalnie uruchomić ankietę na tablecie?
 • Jak analizować wyniki z ankiet dla urządzenia?

W poradniku opisujemy krok po kroku, jak sprawnie uruchomić i korzystać z aplikacji typu Customer Experience & Feedback Software. Specjalnie dla użytkowników Mango Metrics nagraliśmy instrukcję video, krótkie dwuminutowe nagrania, tak abyś szybko i sprawnie mógł korzystać z potencjału panelu zarządzania. Samodzielnie tworzysz i przypisujesz ankiety do lokalizacji terminalu. Czas stworzyć pobrać aplikację — zaczynamy!

Jak pobrać aplikację mobilną Mango Metrics na tablecie?

Mango Metrics zmieni Twój tablety w potężne narzędzia do pomiaru zadowolenia i satysfkacji klientów. Pobierz wygodną, szybką i bezpieczną aplikację mobilną Mango Metrics. Proponujemy apliacje na tablet z system operacyjnym iOS lub Android. Aplikacje dostępne są z poziomu App Store oraz Google Play. Wystarczy pobrać i zainstalować mobilną aplikację.  Nastepnie z Panelu Administracyjnego pobierz dane do logowania: Identyfikator oraz PIN. Znajdziesz je na liście Urządzeń przypisane do każdego urządzenia. Pamiętaj w dowlonym momencie możesz wylogować urządzenie lub nadać mu nowy PIN dostępu.  Już teraz wystarczy przypisać ankietę i odpowiednio wyeksponować stoisko.

Pobranie apliakcji mobilnej Customer Experience & Feedback Software w App Store

Jak stworzyć ankietę w Mango Metrics?

W panelu Ankiet przejdź do Stwórz ankietę lub powiel już istniejącą ankietę (opcja przy ankiecie). Wprowadź nazwę ankiety, niech to będzie przyjazna nazwa ankiety, dzięki której łatwo ją zidentyfikujesz. Zapisz, w kolejnym kroku przypisz pytania. Widok prezentuje listę dostępnych pytań w Twojej bazie, możesz też wybrać opcję dodaj nowe pytanie. Przycisk „dodaj” przenosi pytanie do listy aktywnych pytań dla ankiety.

Wykonaj test i symulację ankiety w Mango Metrics. Każdą ankietę możesz przetestować w przeglądarce, ocenić wygląd i sprawdzić widok ankiety na tablecie. Przejdź do listy ankiet i wybierz opcje „Przetestuj w przeglądarce”. Więcej na temat konfiguracji ankiety możesz przeczytać tutaj.

Jak przypisać ankietę do ankietomatu?

Każdą ankietą zarządzasz z poziomu Opcji, w celu przypisania ankiety do urządzenia wystarczy wybrać opcję Zarządzaj przypisanymi urządzeniami. Przejdziesz do panelu zarządzania urządzeniami, gdzie dodasz lub usuniesz urządzenia dostępne dla Twojej aplikacji. Panel zarządzania ankietą jest dostępny z poziomu listy ankiet w Mango Metrics. Opcje, jaki otrzymujesz to:

 • Edytuj ankietę.
 • Powiel ankietę.
 • Aktywuj/Dezaktywuj ankietę.
 • Zarządzaj przypisanymi urządzeniami.
 • Usuń.

Jak analizować wyniki z ankiet dla urządzenia?

Mango Metrics umożliwia analizę zbieranych danych z perspektyw:

 • Pojedynczej ankiety – aby dotrzeć do widoku poszczególnej ankiety, idź ścieżką Ankiety >> Statystyki >> Lista wypełnionych ankiet >> Zobacz ankietę.
 • Zbioru ankiet – aby dotrzeć do widoku raportu, przejdź do Ankiety >> Statystyki >> Przeglądaj dane. Zdefiniuj okres przedziały czasowego, wskaż ankiety i szukaj. Wybierz wszystkie dostępne ankiety, wówczas otrzymasz dane w podziale na pytania użyte w ankietach. Jeśli pytanie powtórzyło się w kilku ankietach to Twój raport wyświetli dane zaagregowane ze wszystkich kwestionariuszy dla tego pytania.
 • Urządzenia – raport umożliwia Ci szybką ocenę poziomu satysfakcji klientów danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.
 • Pytania – zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Przypisując jedno pytanie do wielu ankiet możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

Dane i raporty możesz eksportować do Excel lub pliku Json. Tematowi analizy danych z badań jakości i satysfakcji poświecimy odrębny wpis.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Written by Mango Metrics

Ankietomat – jak zmienić tablet w interaktywnego ankietera Mango Metrics?

Ankietomat to terminal, na którego składa się tablet, aplikacja moblina Mango Metrics i stojak. Urządzenie stanowi swego rodzaju kiosk ankietowy. System Mango Metrics w panelu administratora umożliwia zarządzanie urządzeniami z ekranem dotykowym. Apliakacja typu Customer Experience & Feedback Software przekształca tablet w terminal do zbierania opinii i ankiet w Twoich oddziałach i punktach handlowych.

Użytkownikom systemu badań opinii i zadowolenia klienta pragniemy wyjaśnić:

 • Jak dodawać urządzenia w Mango Metrics?
 • Aplikacja mobilna na tablet – wymagania techniczne dla urządzenia?
 • Czym są grupy urządzeń i jak z nich korzystać w sprawnej realizacji badań zadowolenia i opinii?
 • Jak przypisać ankietę do ankietomatu?
 • Jak analizować wyniki z ankiet dla urządzenia?

Opisujemy krok po kroku, jak sprawnie korzystać z aplikacji typu Customer Experience & Feedback Software. Specjalnie dla użytkowników Mango Metrics nagraliśmy instrukcję video, tak abyś szybko i sprawnie mógł korzystać z potencjału panelu zarządzania. Samodzielnie tworzysz i przypisujesz ankiety do lokalizacji terminalu. W pierwszym kroku stwórz bazę swoich urządzeń.

Jak dodawać urządzenie w Mango Metrics?

Urządzenie w systemie do pomiaru satysfakcji klientów rozumiane jest, jako tablet na którym została zainstalowana i uruchomiona aplikacja mobilna Mango Metrics. Tworząc listę urządzeń w bazie, wprowadzasz następujące parametry:

 • Identyfikator urządzania: Może zawierać tylko litery, cyfry oraz znak podkreślenia. Wykorzystywany jest do logowania się na docelowym urządzeniu.
 • Nazwa urządzenia: wartość, która pozwoli Ci zidentyfikować tablet, na którym zbierane są dane z ankiet. Zatem możesz używać dowolnych opisów słownych np. Terminal w banku Płock, ankietomat stojący w oddziale Mrągowo, tajemniczy klient w sklepie, opiniomat w recepcji hotelu.

Po dodaniu urządzenia uzyskujesz opcje:

 • Ustawienia wyglądu – to miejsce, w którym możesz dostosować indywidualny wygląd widoku na tablecie. Wprowadzasz logo główne, ustawiasz jego pozycje a następnie dodajesz również logo dolne, które będzie się wyświetlało w dolnym prawym lub lewym roku. Konfigurujesz kolor czcionki oraz tło, które możesz określić wybranym kolorem lub dodać grafikę.
 • Edycji urządzenia – pozwala zmienić nazwę urządzenia oraz z tego poziomu przypisać ankietę do urządzenia.
 • Zmiany PIN – w dowolnej chwili możesz wprowadzić nowy pin dla aplikacji na tablecie.
 • Zarządzania przypisanymi grupami – po wyborze tej opcji otrzymujesz listę grup urządzeń, którą możesz przypisać do ankietomatu. Czym są grupy urządzeń wyjaśnimy za chwilkę.
 • Wylogowania urządzenia z aplikacji mobilnej – tym przyciskiem możesz wylogować urządzenie z aplikacji mobilnej.
 • Usunięcia – kasujesz urządzenie z listy ankietomatów.

Mango Metrics Panel - zarządzanie terminalami ankiet na tabletach.

Ankietoma badanie poziomu zadowolenia

Aplikacja mobilna na tablet - wymagania techniczne dla urządzenia?

Aplikację mobilną Mango Metrics uruchomisz na tablecie opartym na systemie operacyjnym iOS lub Android. Tablet powinien spełniać następujące parametry techniczne, aby zapewnić wygodę i czytelność prezentowanych ankiet:

 • ekran z rozdzielczością większą niż 1200×800, czyli minimum 10 calowy lub większy.
 • połączenie z Interentem (przez WiFi lub sieć komórkową).

Tutaj dowiesz się więcej o ankietomatach – wszystko o terminalach i kioskach ankietowych.

Jak przypisać ankietę do ankietomatu?

Przejdź do listy ankiet z panelu głównego. Przyjmujemy założenie, że masz już dodane ankiety w panelu zarządzania Mango Metrics, jeśli jednak jesteś przed zbudowaniem pierwszej ankiety – zerknij tutaj, a dowiesz się jak krok po kroku dodawać ankiety.

Każdą ankietą zarządzasz z poziomu Opcji, w celu przypisania ankiety do urządzenia wystarczy wybrać opcję Zarządzaj przypisanymi urządzeniami. Przejdziesz do panelu zarządzania urządzeniami, gdzie dodasz lub usuniesz urządzenia dostępne dla Twojej aplikacji.

Mango Metrics Panel - jak przypisać ankietę do kiosku ankietowego?

mango-metrics-aniekty-pytania-badania-satysfkacji-tablet-terminal-kiosk

Czym jest grupa urządzeń w Mango Metrics?

W celu sprawnej realizacji badań typu Customer Experience i opinii zwrotnej w strukturze rozproszonej musisz efektywnie zarządzać urządzeniami, które fizycznie znajdują się w wielu lokalizacjach. W Mango Metrics wyszliśmy naprzeciw potrzebom sprawnej organizacji wyglądu wielu urządzeń i stworzyliśmy Grupa urządzeń. Funkcja ta w panelu Mango umożliwia dostosowanie wyglądu do wielu tabletów. Zatem jeśli nie chcesz konfigurować każdego z urządzeń odrębnie, możesz skorzystać z opcji: Grupa urządzeń i następnie skonfigurować wygląd ankiety na terminalu w oddziale, lokalizacji czy też punkcie handlowym. Ustawiasz logo, tło (kolor lub grafikę), kolor czcionki. Zatem każda aplikacja mobilna może zostać indywidualnie skonfigurowana lub przypisana do grup. W naszym przykładzie tworzymy trzy grupy:

 • Badanie produktu A o najwyższym priorytecie wyglądu.
 • Badanie produktu B o średnim poziomie priorytetu.
 • Badanie produktu C o najniższym poziomie priorytetu.

Wyjaśnijmy co stanie się, jeśli przypisaliśmy tablet do wielu grup. Dla naszego wypadku np. Badanie produktu A i Badanie produktu B to w tej konfiguracji najpierw zostanie pobrana z Badanie produktu A, natomiast jeśli do tej grupy nie ma przypisanych ustawień wyglądu, to system próbuje pobrać ustawienia z następnej grupy, w Twoim wypadku – Badanie produktu B. Jak uruchomić ankietę na tablecie w aplikacji mobilnej Mango Metrics? Dowiesz się tutaj.

Analiza danych wg urządzenia w Customer Experience & Feedback Software.

Słowami wstępu do analiz. Mango Metrics umożliwia analizę zbieranych danych z perspektyw:

 • Pojedynczej ankiety – aby dotrzeć do widoku poszczególnej ankiety, idź ścieżką Ankiety >> Statystyki >> Lista wypełnionych ankiet >> Zobacz ankietę.
 • Zbioru ankiet – aby dotrzeć do widoku raportu, przejdź ścieżkę Ankiety >> Statystyki >> Przeglądaj dane. Zdefiniuj okres przedziały czasowego, wskaż ankiety i szukaj. Wybierz wszystkie dostępne ankiety, wówczas otrzymasz dane w podziale na pytania użyte w ankietach. Jeśli pytanie powtórzyło się w kilku ankietach to Twój raport wyświetli dane zaagregowane ze wszystkich kwestionariuszy dla tego pytania.
 • Urządzenia – raport umożliwia Ci szybką ocenę poziomu satysfakcji klientów danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.
 • Pytania – zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Przypisując jedno pytanie do wielu ankiet, możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

Dane i raporty możesz eksportować do Excel lub pliku Json. Tematowi analizy danych z badań jakości i satysfakcji poświecimy odrębny wpis.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
Written by Mango Metrics

Ankieta – jak zbudować w Mango Metrics Customer Experience & Feedback Software?

Ankieta na terminalu ankietowym wyświetla się ekranie tabletu przez aplikację mobliną Mango Metrics. Urządzenie stanowi swego rodzaju kiosk ankietowy. System Mango Metrics w panelu administratora umożliwia zarządzanie urządzeniami z ekranem dotykowym. Apliakacja typu Customer Experience & Feedback Software przekształca tablet w terminal do zbierania opinii i ankiet w Twoich oddziałach i punktach handlowych.

Użytkownikom systemu badań opinii i zadowolenia klienta pragniemy wyjaśnić:

 • Jak dodawać pytania w ankiecie Mango Metrics?
 • Jak dodać pytanie graficzne na terminalu ankietowym?
 • Jak korzystać z bazy pytań?
 • Jak stworzyć ankietę w Mango Metrics?
 • Jak zarządzać ankietami w panelu administracyjnym?
 • Jak przypisać ankietę do ankietomatu?
 • Jak analizować wyniki z ankiet dla urządzenia?

Opisujemy krok po kroku, jak sprawnie korzystać z aplikacji typu Customer Experience & Feedback Software. Specjalnie dla użytkowników Mango Metrics nagraliśmy instrukcję video, tak abyś szybko i sprawnie mógł korzystać z potencjału panelu zarządzania. Samodzielnie tworzysz i przypisujesz ankiety do lokalizacji terminalu. Czas stworzyć pytania i ankietę — zaczynamy!

Jak dodawać pytania w ankiecie Mango Metrics?

Mango Metrics dostarcza użytkownikom biznesowym przyjazny i intuicyjny panel, w którym możesz zarządzać pytaniami i ankietami. Przejdź do widoku poprzez kliknięcie button Ankiety (prawy górny róg panelu administracyjnego). W tym miejscu zarządzasz ankietami, pytaniami i masz pełen dostęp do statystyk. Zaczynamy od dodania pytania, przejdź do Nowe pytanie. Do wyboru masz pytanie tekstowe lub graficzne. Teraz zajmiemy się pytaniem tekstowym, w kolejnym kroku przedstawimy jak dodać pytanie graficzne.

Treść pytania wprowadzasz w pole „Pytanie”, a następnie odpowiedzi od dwóch do ilości, którą potrzebujesz. Pamiętaj o przycisku Zapisz!, tylko po zatwierdzeniu przez Ciebie wprowadzanych zmian, zostaną one zapisane w bazie.

W prezentowanym przez nas przykładzie jest to pytanie: Jak pod względem profesjonalizmu oceniają Państwo naszą firmę? a odpowiedzi od bardzo profesjonalnie, przez profesjonalnie i niezbyt profesjonalnie, aż po ocenę braku profesjonalizmu. Teraz spróbujmy dodać pytanie graficzne.

Edycja pytania tekstowego w apliakcji Customer Experience & Feedback Software

Costumer Experience & Feedback Software Mango Metrics
Każde pytanie możesz edytować lub usunąć w panelu Opcji przy pytaniu.

Jak dodać pytanie graficzne na terminalu ankietowym?

Terminale Mango Metrics umożliwiają prezentacje pytań w formie graficznej — jest to najprzyjaźniejsza dla użytkowników forma prezentacji pytań i odpowiedzi. Aby dodać pytanie graficzne, przejdź po dodaniu nowego pytania do zakładki „Graficzne”. Dodaj w polu pytanie treść pytania, następnie dodajesz odpowiedzi i przypisujesz grafiki do odpowiedzi. Pamiętaj o zapisaniu wprowadzonych zmian.

Pamiętaj: obrazek musi mieć minimalną wielkość równą 128×128 px

W naszym przykładzie, jest to pytanie „Czy polecisz naszą firmę?” – wraz z odpowiedzią Tak lub Nie. Przypisane grafiki to kciuk w górę, dla pozytywnej odpowiedzi lub w dół dla negatywnej reakcji.

Każde pytanie graficzne możesz edytować lub usunąć w panelu Opcji przy każdym pytaniu.

Edycja pytania graficznego w apliakcji Customer Experience & Feedback Software

ankieta-satysfkacji-tablet-mobilny-ankieter

Jak korzystać z bazy pytań?

Pytania tekstowe i graficzne trafiają na listę pytań, która tworzy Twoją bazę pytań. Pytania możesz używać i przypisywać do wielu ankiet. Tym samym wyniki będziesz mógł oceniać i monitorować dla pytania wg wszystkich ankiet, wybranej ankiety, urządzenia. Kiedy tworzysz nowe pytania, sprawdź na swojej liście czy nie możesz skorzystać z już istniejącego pytania? Czas przejść do konstrukcji ankiety.

Jak stworzyć ankietę w Mango Metrics?

W panelu Ankiet przejdź do Stwórz ankietę lub powiel już istniejącą ankietę (opcja przy ankiecie). Wprowadź nazwę ankiety, niech to będzie przyjazna nazwa ankiety, dzięki której łatwo ją zidentyfikujesz. Zapisz, w kolejnym kroku przypisz pytania. Widok prezentuje listę dostępnych pytań w Twojej bazie, możesz też wybrać opcję dodaj nowe pytanie. Przycisk „dodaj” przenosi pytanie do listy aktywnych pytań dla ankiety.

Wykonaj test i symulację ankiety w Mango Metrics. Każdą ankietę możesz przetestować w przeglądarce, ocenić wygląd i sprawdzić widok ankiety na tablecie. Przejdź do listy ankiet i wybierz opcje „Przetestuj w przeglądarce”.

Jak zarządzać ankietami w panelu administracyjnym?

Panel zarządzania ankietą jest dostępny z poziomu listy ankiet w Mango Metrics. Opcje, jaki otrzymujesz to:

 • Edytuj ankietę — w tym miejscu możesz wprowadzić dowolne modyfikacje w ankiecie.
 • Powiel ankietę — umożliwia skopiowanie pytań, odpowiedzi i parametrów wybranej ankiety, aby na ich podstawie stworzyć nową wersję ankiety.
 • Aktywuj/Dezaktywuj ankietę — funkcja uruchamia lub wstrzymuje publikację ankiety.
 • Zarządzaj przypisanymi urządzeniami — w tym miejscu decydujesz, do których urządzeń z Twojej bazy zamierzasz przypisać ankietę.
 • Usuń — na trwale pozwala usunąć ankietę z Twojej bazy.

Jak przypisać ankietę do ankietomatu?

Każdą ankietą zarządzasz z poziomu Opcji, w celu przypisania ankiety do urządzenia wystarczy wybrać opcję Zarządzaj przypisanymi urządzeniami. Przejdziesz do panelu zarządzania urządzeniami, gdzie dodasz lub usuniesz urządzenia dostępne dla Twojej aplikacji.

Mango Metrics Panel - jak przypisać ankietę do kiosku ankietowego?

Mobilna aplikacja Mango Metrics jest bardzo intuicyjna i prosta w instalacji. Korok po kroku prezentujemy, jak wykonać ją prawidłowo.

Jak analizować wyniki z ankiet dla urządzenia?

Słowami wstępu do analiz. Mango Metrics umożliwia analizę zbieranych danych z perspektyw:

 • Pojedynczej ankiety – aby dotrzeć do widoku poszczególnej ankiety, idź ścieżką Ankiety >> Statystyki >> Lista wypełnionych ankiet >> Zobacz ankietę.
 • Zbioru ankiet – aby dotrzeć do widoku raportu, przejdź do Ankiety >> Statystyki >> Przeglądaj dane. Zdefiniuj okres przedziały czasowego, wskaż ankiety i szukaj. Wybierz wszystkie dostępne ankiety, wówczas otrzymasz dane w podziale na pytania użyte w ankietach. Jeśli pytanie powtórzyło się w kilku ankietach to Twój raport wyświetli dane zaagregowane ze wszystkich kwestionariuszy dla tego pytania.
 • Urządzenia – raport umożliwia Ci szybką ocenę poziomu satysfakcji klientów danej lokalizacji, pomiar zadowolenia w oddziale, do którego przypisane jest urządzenie.
 • Pytania – zbiór odpowiedz na pytanie niezależnie od źródła pochodzenia ankiety czy też urządzenia. Przypisując jedno pytanie do wielu ankiet możesz przeglądać zebrane wyniki w podziale na zdefiniowane przez Ciebie przedziały czasowe.

Dane i raporty możesz eksportować do Excel lub pliku Json. Tematowi analizy danych z badań jakości i satysfakcji poświecimy odrębny wpis.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet
1 2