Ankietomaty w badniach marketingowych - ankiety na tablety
Written by Mango Metrics

Ankietomat – co to jest? Kiosk ankietowy – kiedy i jak stosować?

Nowoczesny mobilny terminal do wprowadzania ankiet i opinii bez asysty ankietera. Ankietomat to innowacyjne urządzenie, którego sercem jest tablet z mobilną aplikacją Mango Metrics. Urządzenie stanowi stoisko, które wyglądem przypomina kiosk multimedialny, nazywany również przez naszych klientów kioskiem ankietowym.

Ankietomat wspiera lub uzupełnia pracę ankietera. Doskonałe narzędzie do obsługi kampanii zbierania informacji zwrotnej i opinii klientów obsługuje projekty badawcze z prostymi ankietami graficznymi (e motki, ikony, znaki, grafiki widoczne na ekranie tabletu), po zaawansowane kwestionariusze oceniające poziom obsługi i weryfikującego realizację procedur obsługi klientów. Kiosk z ankietami może wspierać realizację kampanii promocyjnych, służyć jako miejsce zgłoszeń i przekazywania danych po zakończonej transakcji lub też funkcjonować jako interaktywny ankieter, który bez dodatkowej obsługi zbiera i przetwarza dane o klientach.

Zastosowanie kiosków ankietowych, ankietomatów i terminali opinii

Prosta w obsłudze instalacja i uruchomienie aplikacji na urządzeniu z ekranem dotykowym w dowolnych punktach i oddział w przedsiębiorstwie. Kioski ankietowe mogą mieć bardzo prostą formę lub stanowić efektowny nośnik reklamy dla produktu, lub marki.

Wykorzystywany w realizacji:

1. Badanie satysfakcji klienta (Customer Satisfaction):

ocena poziomu zadowolenia klienta ma istotny wpływ na wynik i sukces każdego przedsiębiorstwa. Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia konsumentów eliminuje sytuacje, w których dotychczas lojalni klienci odchodzą od danej firmy i jednocześnie bezpośrednio wpływa na zwiększenie wolumenu nowej grupy kupujących. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia klientów danego przedsiębiorstwa. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia klientów, w przypadku spadku oceny przez klientów jakości obsługi, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi przedsiębiorstwem, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem.

2. Badań poziomu zadowolenia i zaangażowania pracownika (Employee satisfaction & Staff Engagement):

to narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy i zaangażowania. W efekcie badania kadra zarządzająca otrzymuje korzyści z sparametryzowaną informacją zwrotną, na temat procesów realizowanych na niższych szczeblach organizacji, poziomu satysfakcji pracowników, ich identyfikacji z firmą, poziomu motywacji, rozwoju zawodowego i zaangażowania w zadania. Ankietomat umożliwia pomiar poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników, interaktywny ankieter zapewnia poczucie anonimowości i bezpieczeństwa przekazywanych odpowiedzi. Zainstalowane kioski opinii w miejscach przepływu pracowników, pozwalają mierzyć satysfakcję i zaangażowanie w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym.

3. Badaniach satysfakcji pacjentów i kuracjuszy:

ocena poziomu zadowolenia pacjenta z jakości świadczonych usług medycznych ma istotny wpływ postrzeganie kliniki, przychodni, szpitala czy też apteki. Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia pacjentów eliminuje sytuacje, w których pacjenci, rozczarowani poziomem usług medycznych, odchodzą do innych punktów medycznych. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia pacjentów danej kliniki, przychodni czy szpitala. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia klientów, natomiast w przypadku spadku oceny przez pacjentów jakości obsługi medycznej, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany. Zarządzając wielodziałowymi jednostkami medycznymi, masz możliwość pomiaru i oceny zadowolenia klientów w każdej z placówek odrębnie i razem w globalnych wynikach dla całego badania.

4. Badaniach satysfakcji uczestników konferencji:

jakość realizacji konferencji jest gwarantem jej sukcesu, organizatorzy konferencji, szkoleń i eventów szczególną uwagę przykładają do pomiaru satysfakcji uczestników wydarzeń. Uczestnicy oceniają lokal, miejsce, catering, prelegentów, atrakcje, poziom merytoryczny wydarzenia. Ankietę zadowolenia uczestników konferencji zbierane przy pomocy kiosków i terminali ankietowych oceny satysfakcji, dają szybką i bieżąca ocenę spotkania, możesz zareagować w trakcie trwania wydarzenia, że np. obsługa cateringu nie zapewnia komfortu uczestnikom. Ankietomaty przekazują reakcję i ocenę uczestników w czasie rzeczywistym, jeszcze na wydarzeniu. Ocenia poziomu zadowolenia uczestników szkoleń i konferencji dla organizatorów wydarzeń powinna być kluczowym KPI.

5. Badaniach satysfakcji gości hotelowych i restauracji:

ocena poziomu zadowolenia gości z jakości świadczonych usług gastronomicznych oraz hotelowych, ma istotny wpływ postrzeganie oferty hotelu i restauracji. Stały pomiar i monitorowanie poziomu zadowolenia gości eliminuje sytuacje, w których klienci rozczarowani poziom usług noclegowych i restauracyjnych odchodzą do innych punktów obsługi. Regularna analiza pozwala określić stopień zadowolenia gości. Kioski ankietowe w sposób ciągły rejestrują pomiar zadowolenia gości i klientów, natomiast w przypadku spadku oceny przez gości jakości obsługi gastronomicznej i hotelowej, możesz na bieżąco reagować i wprowadzać stosowane zmiany.

6. Badaniach typu tajemniczy klient ( Mystery Shopping):

to forma oceny jakości obsługi w placówkach handlowych i usługowych. W badaniu jakości obsługi specjalnie przygotowany do tej roli audytor (tajemniczy klient) wciela się w rolę zwykłego klienta, który podczas dokonywania zakupu przeprowadza obserwację sposobu obsługi. Następnie uzyskane spostrzeżenia zapisuje w specjalnym kwestionariuszu. Obserwacja przebiega wg określonego wg scenariusza, co umożliwia porównywanie obsługi w różnych placówkach, czy przedziałach czasu. Ankietomat nie zastąpi pracy tajemniczego klienta, ale mogą uzupełnić pracę audytora i stać się wirtualnym tajemniczym klientem, który ocenia poziom pracy obsługi i realizacji procedur pomiędzy sezonowymi badaniami typu tajemniczy klient. Terminale ankiet na tabletach pozwalają ocenić reakcję klienta na stosowaną procedurę.

7. Badaniach jakościowych:

ankietowe badania jakościowe, skupiają się na pojedynczych osobach lub małych grupach osób. Badania jakościowe mają na celu wyjaśnić i zrozumieć motywy postępowania, dotrzeć do nieoczywistych przyczyn zachowania, ustalić i zrozumieć przekonania i motywacje. Koncentrują się na skojarzeniach związanych z markami lub produktami, próbują odkryć motywy, które kierują zachowaniem konsumentów. Odpowiadają na pytania jak? I dlaczego? Badania jakościowe pozwalają rozpoznać rynek, odkrywać przekonania i motywacje klientów. Do realizacji badań jakościowych stosuje się różne narzędzia do rejestracji danych od audiowizualnych, przez moderatorów spotkań fokusowych. Ankietomat dzięki bogatej funkcjonalności może zbierać dane o wrażeniach respondenta i reakcjach na prezentowany mu produkt, nagranie, sytuacje. Oznaczenie odpowiedzi w formie ikonek, czy emotek umożliwi szybką rejestrację wrażenia i doświadczenia respondenta.

8. Badaniach ilościowych:

ankietowe badania ilościowe prowadzone są na dużych próbach respondentów. Dane gromadzone są za pomocą kwestionariuszy ankiet. Określona liczba respondentów odpowiada na zawarte w ankiecie pytania, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak często badane zjawiska lub opinie występują w danej populacji. Badania ilościowe pozwalają określić np. udziały rynkowe, wielkość popytu na dany produkt lub usługi. Odpowiadają na pytanie : ile? Ankietomat sprawdza się w badaniach ilościowych, jako wsparcie pracy ankietera. Usprawnia proces zarządzania realizacją badania i zakończenia go w momencie uzyskania ustalonej liczby ankiet. Terminale ankiet na tabletach skracają czas realizacji badania, dane są wprowadzane bezpośrednio do systemu, który analizuje i prezentuje wyniki.

Twój klient to najlepsze źródło Twojej wiedzy. Podłącz go do Mango Metrics! Twój ankietomat być w wersji na biurko lub wolnostojący. Sam dobierz najlepszą opcję.

Twój klient to najlepsze źródło Twojej wiedzy. Podłącz go do Mango Metrics! Twój ankietomat może być w wersji na biurko lub wolnostojący. Sam dobierz najlepszą opcję.

Branże i sektory rynku dla ankietomatów i terminali opinii:

Ankietomaty znajdują zastosowania w wielu branżach od punktów handlowych, przez placówki bankowe po hotele, restauracje i punkty medyczne. Zobacz w jakich branżach Mango Metrics znalazło zastosowanie.

Customer Experience & Feedback Software
Mango Metrics Happy or Not tablet ankieta

Mango Metrics to Customer Experience & Feedback Software

Poziom satysfakcji klientów ankieta tablet