MANGO METRICS DLA AGENCJI BADAWCZYCH

APLIKACJA DO POMIARU
DOŚWIADCZEŃ KLIENTA W CZASIE RZECZYWISTYM

Mango Metrics zamienia tablet w Ankietomat, który wspiera lub uzupełnia pracę ankieterów i tajemnicznych klientów. Aplikacja do pomiaru doświadczeń klientów, w czasie rzeczywistym, sprawdza się w badaniach jakościowych, ilościowych, marketingowych, poziomu zadowolenia klientów i jakości obsługi klientów.

Od teraz możesz usprawnić proces realizacji badania lub poszerzyć zakres oferowanych usług, przez Twoją agencję badań rynku i opinii.

Od teraz możesz uzupełnić ofertę cyklicznych badań tajemniczego klienta (Mystery Shopping), które wykonujesz na rzecz zleceniodawców o usługę wirtualnego tajemniczego klienta!
Ustaw ankietomaty i opiniometry w punktach handlowych czy usługowych i badaj i monitoruj satysfakcję oraz poziom obsługi klientów pomiędzy badaniami typu Tajemniczy Klient.

Mierzy zadowolenie klientów

W sklepie, na stoisku, centrum handlowym, supermarkecie, w  punktach obsługowych przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zbiera informację zwrotną

Opinie, oceny serwowane w przyjazny i interaktywny sposób w każdym miejscu realizacji badania.

Ocenia poziom obsługi

Zachowania sprzedawców, personelu, kasjerów czy kierowników sklepów według zdefiniowanych przez Ciebie parametrów.

ROZSZERZ OFERTĘ BADANIA "TAJEMNICZY KLIENT" O WIRTUALNEGO TAJEMNICZEGO KLIENTA!

BĄDŹ INNOWACYJNY! JAK?

ANKIETOMAT
W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH

Realizujesz badania w wielu lokalizacjach na terenie całej Polski, Europy, Świata? Świetnie! Z pozycji swojego biurka możesz być w każdym ze swoich sklepów i słuchać opinii klientów.

Ustaw Ankietomat w każdym punkcie i zbieraj ankiety od respondentów w dowolnym lokalu.

Ankieta do każdego punktu

Pilotażowe badania, marketingowe, jakościowe i ilościowe – od dziś zrealizujesz sprawnie i mobilnie. Ankieter pobiera aplikację na tablet lub urządzenie mobilne i wprowadza odpowiedzi na pytania ankietowe.
Dane rejestrowane są w czasie rzeczywistym, według ankietera, czy też lokalizacji. Przypisz ankietę do wybranych Ankietomatów zlokalizowanych w Twojej sieci ankieterów i tajemniczych klientów.

Ranking

Porównaj wyniki, dla poszczególnych sklepów lub analizuj zagregowane dane dla wszystkich punktów sieci detalicznej. Odkryj trendy, szanse sprzedażowe oraz upodobania klientów. Sprawnie zarządzaj siecią retail.

JUŻ WIESZ JAKI JEST TWÓJ POMYSŁ NA UŻYCIE MANGO METRICS?

INSPIRACJE UŻYCIA
MANGO METRICS W BRANŻY BADAŃ RYNKU I OPINII?

Mierz satysfakcję kupujących w punktach sprzedaży i obsługi

Zbieraj feedback w badanych lokalizacjach przez Ankietomaty i oceniaj wrażenia klientów. W czasie rzeczywistym dostarczaj raport z satysfakcji i zadowolenia swoim Zleceniodawcom. Dostarcz klientowi informacje o źródle satysfakcji, braku zadowolenia, poziomie lojalność, upodobaniach, czy też ocenie jego marki.

Punkt skarg i zażaleń

Najbardziej niezadowoleni klienci to najcenniejsze źródło nauki dla obsługi i kadry zarządzającej. Zaproponuj swoim klientom nowoczesne kioski skarg i zażaleń. Innowacyjna oferta w Twoim portfolio produktowym.

Badania profilu klienta

Dzięki Ankietomatom ustalaj profil klientów. Źródła wiedzy o marce, nawyki i zachowania. Dostarczaj swoim klientom wartościowe dane identyfikujące persony zakupowe.

Badania poziomu zadowolenia pracowników

Personel Twojego klienta może wypełnić ankiety w kioskach zamontowanych we wszystkich oddziałach. Po zakończonym dniu pracy pracownicy wypełnią ankietę i ocenią nastrój, poziom satysfakcji z wykonanych zadań. Nawet w rozproszonej strukturze, Twoi klienci, będą blisko potrzeb swoich pracowników.

Bazy danych marketingowych

Wzbogać ofertę o kioski przekazywania danych marketingowych w lokalizacjach i oddziałach Twojego klienta. Oferuj i proponuj innowacyjną formę zbierania danych marketingowych i budowania baz swoim klientom.

Analizuj zachowania obsługi

Oferuj klientom bieżącą i stałą kontrolę oceny zachowania i poziomu obsługi przez zatrudniany personel. Uzupełnij systematyczne i sezonowe badania wykonywane na rzeczy swoich klientów. Niech poziom satysfakcji klientów (Customer Experience) stanie się KPI Twojego klienta.